Akumulace kovů ve vodách a jejich dočišťování bakteriemi

Pod pojmem akumulace si můžeme představit jakýkoli druh hromadění nežádoucích látek v životním prostředí. Nejčastěji to bývají látky, které mají schopnost se navázat na živou buňku. Mezi takovéto látky patří například tzv. těžké kovy. Ty mají schopnost...