Akutní leukémie je onemocnění kostní dřeně, proti kterému se těžko bojuje

Pojmem akutní leukémie se označuje skupina nádorových onemocnění krvetvorby. Ty vznikají v důsledku maligní transformace krvetvorné kmenové buňky. Rozeznáváme dva hlavní typy akutní leukémie: 1) akutní myeloidní leukémie (AML), známá rovněž jako akutní myeloblastická leukémie či akutní ...