Česká republika na globální šachovnici

V České republice se neumíme se dívat na svět z větší perspektivy a neumíme si spojovat důležité věci. Dá se to popsat i jedním příslovím: Pro stromy nevidíme les. O řadě událostí, které se v naší historii odehrály, se domníváme, že se týkaly pouze nás a řešíme, kde jsme udělali chybu, zda jsme se měli bránit atd.