CESTA ZPÁTKY II.

Existuje řešení hrozící situace?Pokračování článku CESTA ZPÁTKY I. Z popisu popsaného vývoje vyplývá ,že řešení nebude jednoduché, je-li vůbec možné. To je už dlouho předmětem diskusí, organizovaných mezivládním panelem pro změnu klimatu IPCC každých pět let, naposledy se tak stalo v říjnu 2018, v polských Katowicích. Dosavadní vývoj probíhal tak,... ...