Čínské výzvědné lodě mění rovnice námořních operací

Možnosti čínského námořnictva očividně narůstají • Čína má k dispozici stále větší počet výzvědných lodí • Ty mohou operovat na větší vzdálenosti a po delší dobu