Divočina umělejší, než se zdá

O novoguinejské vysočině se dlouho předpokládalo, že je neosídlená. Od pobřežních nížin kraj oddělovaly příkré kaňony a malarické bažiny. Nepronikli sem prakticky žádní přistěhovalci, Austronésané osídlující pobřeží Nové Guinee a dlouho ani Evropané.