Ernst Abbe

Je zakladateľom teórie optických prístrojov a autorom optického prístroja, ktorý nesie jeho meno – Abbeho komparátor. Svojou Abbeho teóriou z roku 1873 začal novú epochu v praxi...