Evolučný súvis modernej obezity

Túžba po jedle má svoj pôvod v dramatickom zväčšovaní mozgu a tela, ktoré bolo výsledkom environmentálnych zmien pred 2 miliónmi rokov.