Francouzské satelity získají lasery pro obranu

Francie 25. července zveřejnila novou vesmírnou strategii (Stratégie spatiale de défense 2019), která nově označuje kosmický prostor za jednu z klíčových oblastí pro zajištění obrany Francie. Francouzská ministryně obrany Florence Parly při prezentaci strategie uvedla, že Francie umístí na oběžnou dráhu průzkumné a „bojové“satelity.