60 článků z PONDĚLÍ 25.2.2019

Olomouc: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. uzavřely závazné Memorandum s Klubem českých turistů o podpoře značení turistických stezek. Dohoda, která má platit následující dva roky, mimo jiné přislíbila turistům částku padesát tisíc korun na opravu turistických značek. Memorandum s Klubem českých turistů je ujednáním o vzájemné spolupráci v podpoře... ...

Borovice lesní je v různých oblastech vysazována a pěstována pro svoji značnou toleranci vůči stresu suchem i dalšími nepříznivými faktory...Přesto i ona je ohrožena v některých místech klimatickými extrémy do té míry, že může dojít v případě nevhodného hospodaření až k degradaci lesního prostředí. Lesnický výzkum proto hledá řešení, jaké vhodné... ...

On 27 February DEVE and ENVI will vote on the above draft report. The SDGs are a key driver of the ongoing UN reform and of major transformations of longer-term policy planning in many countries worldwide. DEVE and ENVI have decided to cooperate more closely on SDGs to make Parliament's voice heard at a time when multilateral cooperation for people, the planet and prosperity - for climate... ...

Téměř polovina kontrolovaných subjektů porušila zákon. Taková je bilance kontrol, při nichž inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2018 prověřovali, jak restaurace a ubytovací zařízení v Chráněné krajinné oblasti Šumava a v Národním parku Šumava nakládají s odpadními vodami. Inspektoři z oddělení ochrany vod provedli celkem 65... ...

Ekologickým inovacím v oblasti recyklace plastových komunálních odpadů se necelé dva roky věnuje skupina společností Plastic Union. Ta v roce 2018 vstoupila do České asociace odpadového hospodářství, která sdružuje mnoho dalších recyklačních firem. Asociace je jedním z nejhlasitějších zastánců konkrétních nástrojů na podporu skutečné finální recyklace. ... ...

Šedě zbarvené kontejnery se v ulicích metropole poprvé objevily v roce 2013. Zhruba rok trvající pilotní projekt byl zaměřen pouze na sběr nápojových plechovek. Projekt recyklace kovových obalů odstartoval v polovině roku 2016. Za tu dobu se jich sesbíralo přes 427 tun. Zatímco v roce 2017 Pražané vytřídili 143, 5 tuny kovových obalů, loni to bylo bezmála 262 tun.... ...

V pondělí 11. února byla v rámci trialogu Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady přijata provizorní dohoda revize Obecného potravinového práva v EU. Českou stopu do ní otiskl europoslanec Pavel Poc, který byl jejím stínovým zpravodajem za frakci Socialistů a demokratů. Byla to právě jeho frakce, která požádala na plenárním hlasování o mandát k vyjednávání s... ...

Ve druhém největším městě České republiky bude na začátku března skutečně hodně živo. Začíná tam totiž soubor akcí pojmenovaný Brno Space Days 2019 aneb Dny jihomoravské kosmonautiky. V jejich rámci jsou připraveny akce různého druhu - od výstav, přes semináře, přednášky, tiskové konference až po soutěže. Kompletní harmonogram všech akcí najdete na webu projektu, ale my se dnes zaměříme akce, které jsou svou náplní mimořádně zajímavé - vždyť kdo by se nechtěl na vlastní oči podívat, jak to vypadá v místech, kde se připravují komponenty kosmické techniky? Dnes Vám proto přinášíme informace o třech brněnských firmách, které v rámci Brno Space Days 2019 otevřou své brány veřejnosti.