69 článků ze ČTVRTKA 14.3.2019

Laureátem Studentského velemloka za rok 2017/2018 za biologii se stal RNDr. Vojen Ložek DrSc. (*1925), přičemž cenu získal za svoji přednášku Vývoj přírody ČR. Dr. Ložek je nejen světově uznávaný přírodovědec, odborník na malakozoologii, geologii, botaniku a pedologii, ale i pedagog a publicista. Na Přírodovědecké fakultě působí už přes padesát let, a v současnosti je externím vyučujícím na katedře zoologie. Kromě toho je také emeritním vědeckým pracovníkem Geologického ústavu AV ČR, kde dlouhá léta působil. Pracoval také v Českém ústavu ochrany přírody. Jeho specializací je zejména zoologie měkkýšů a geologie čtvrtohor. Podílel se na více než 1350 publikacích a získal četná prestižní ocenění (například Cenu ministra životního prostředí, Zlatou medaili Albrechta Pencka za zásluhy o světový rozvoj poznání, Medaili Johanna Gregora Mendela za zásluhy v biologických vědách od Akademie věd ČR, Medaili Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj Přírodovědecké fakulty, a jiné).

Dodnes se vedou vášnivé diskuze o tom, zda se Československo mohlo v březnu roku 1939 bránit německé agresi, nebo o tom, jak si náš národ počínal během šest let trvající německé okupace. Současně se málo ví o tom, jak důležitou roli sehráli během těchto událostí naši krajané v zahraničí, zejména pak ve Spojených státech. Profesor František Hanzlík ji popsal ve své publikaci Krajané a československý zahraniční odboj 1938–1945.