86 článků z PÁTKU 9.8.2019

Od příštího roku vstoupí v platnost víceletý evropský rozpočet na roky 2021-2027. Jeho návrh byl pečlivě sestaven Evropskou komisí tak, aby reagoval na současné problémy Evropské unie. Součástí je také plán na zavedení tzv. plastové daně, což je iniciativa pro zdanění nerecyklovatelného plastového odpadu. Návrh počítá s 80 centy na každý kilogram takového... ...

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 125 tisíc korun společnosti LB, spol. s r.o. Firma použila k rekultivaci lomu Hutnický vrch v katastru obce Smolné Pece na Karlovarsku neupravené stavební a demoliční odpady a jednala tak v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Kamenolom Hutnický vrch byl Krajským... ...

V souvislosti se zvýšeným výskytem hraboše polního vydal 5. srpna 2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je rezortní organizací Ministerstva zemědělství, povolení k plošné aplikaci (rozhozem na povrch půdy) výrazně toxického rodenticidu Stutox II na území řady okresů po celé České republice. A to i přesto, že už dříve povolil... ...

12 milionů MWh elektřiny mohou podle nové vědecké studie vyrobit fotovoltaické elektrárny na střechách, těžbou zničených plochách a dalších vhodných místech v Ústeckém a Karlovarském kraji [1]. Jedná se o celou polovinu současné výroby elektřiny z hnědého uhlí v těchto krajích [2]. Druhá polovina uhelné produkce pak odpovídá množství elektřiny, které se z... ...

Čeští arboristé získali grant na účast na odborné akci Tree Biomechanics Week v americkém Ohiu. Jedná se o setkání pracovníků, kteří provádí výzkum v oblasti biomechaniky stromů. Akce se koná poprvé od roku 2006, kdy úspěšně vystoupili právě tuzemští odborníci. Do Spojených států odletí odborníci brněnské firmy Safe Trees, její pracovníky doprovodí experti... ...

Zemědělec z Blatničky obnovuje tradiční, pestrou a malebnou krajinu jižní Moravy. Bojuje tak s výkyvy počasí, změnami klimatu i ztrátou biodiverzity v zemědělské krajině. Přihlásil se do soutěže Adapterra Awards. S projektem postoupil do finálního hlasování, kde se uchází o sympatie veřejnosti. ,,Takhle to dál nejde," uvědomoval si Martin Smetana ještě jako student... ...

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP. Obsahem červencového čísla je: Metodický pokyn MŽP k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění... ...

Britskou metropoli Londýn, část Anglie a také Walesu dnes zasáhl rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie. Narušena byla zejména pozemní doprava. „Máme zprávy o výpadku proudu, který zasahuje velkou část Londýna a jihovýchodu (Anglie). Domníváme se, že toto je způsobeno selháním sítě National Grid, které ovlivňuje naše zákazníky,“ uvedla distribuční firma UK Power Networks na twitteru....

V současné době vrcholí na 21. základně taktického letectva Čáslav přípravy desítek vojáků k zahraničnímu nasazení. „Od začátku roku se vybírá personál splňující všechna kritéria od bezvadného zdravotního stavu až po jazykovou vybavenost. Cílem je, aby od září 2019 zahájilo z estonské letecké základny Ämari činnost 3. úkolové uskupení Armády České republiky Baltic Air Policing 2019,“ prozrazuje velitel podplukovník Pavel Pavlík. Uskupení je součástí mise NATO pro zabezpečení vzdušného prostoru Balstkých států, které nedisponují vlastním nadzvukovým letectvem.

„Dokončili jsme kalibraci strojového vidění, tedy vpřed mířících kamer na vozíku,“ oznámil Justin Maki, hlavní inženýr zodpovědný za provoz snímkovacích zařízení na novém americkém vozítku Mars rover 2020 a dodává: „Tohle měření je nezbytné pro přesný stereo pohled, který je důležitou schopností tohoto roveru.“ K samotné kalibraci použili členové týmu speciální desku pokrytou polem teček. Tuto desku pak umístili do vzdálenosti 1 - 40 metrů od kamery a sledovali kvalitu pořízených snímků.

„Každý autor píše stále jednu knihu.“ Tento bonmot lze jistě snadno vyvrátit, nicméně zrovna u zkušeného spisovatele Karla Rady je na něm pravdy nemálo. Jeho knihy zachycují nehledanou realitu, jak se dotýká každého, kdo zrovna raději nestrká hlavu do písku ve skleněném zámku. A není pštros nebo „zhulen“. A to už se dostávám částečně k autorovu slovníku.

Karel Rada (*1964) totiž zbabělým či hloupým pštrosem není a své hrdiny neidealizuje, ba ani nešetří. V další své, už pomalu desáté knize Chvějící se jehličky příští zimy opět naprosto nic nekamufluje, nestylizuje, sprostými slovy možná šetří, ale opakovaně je i chrlí, a sex... Sex je tu vždy, kdy by na něj došlo v reálu, aniž dílo sklouzne k pornografii. Zajímavý je autorův návrat až do roku 1989, kdy vznikly první ze zde přítomných textů, zatímco ty nejnovější nesou loňské datum. To sice působí na první pohled jako až neskutečný oblouk tří desetiletí, ale třeba datace próz první části staví ten dojem na nohy, jelikož pouze Náhradní Kristus (1989–1990) je skutečně psán už „kdysi“. A každý, kdo Radovy knihy zná, ví, že prostě vždy prosadí i mezi novější své texty cosi... Inu, cosi jako zdařilou juvenilii.

Četné povídky PRVNÍ ČÁSTI svazečku ovšem rašily z autorova editoru teprve v letech 2016–2018, přičemž se tu jedná o příběhy Vymejvárna, Než přijde obleva , Muž, který mě nabodne a Dopisy Volze. Kniha jako celek, dodejme ještě, má přitom podtitul Sedmero čajových zastavení a jest uvedena krásnou citací z básně J. H. Krchovského:

Důkaz, že duše není věčná,

přijmu až s koncem nekonečna.

Typická je pro Radovy texty místy až naturalistická absence abstrakce, s níž na nás „valí“ zcela konkrétní životní reálie (byť většinou pražské), přičemž však disponuje talentem text podobnými perličkami (například odsouzením písní pana Peterky) nepřehltit. A často narazíme na přiznané citace textů kapel Kurtizány z 25. Avenue, Čínská čtvrť, Dunaj, Do řady!, Garáž a Zuby nehty.

U některých povídek uvádí Rada taktéž místa jejich zrodu, i překvapeně se ocitáme až v Rabštejně nad Střelou (našem donedávna nejmenším městečku), v pohraniční Kadani a na Hlásné Třebani.

Velmi vhodně zvolené finále první části knihy představuje novela Dopisy Volze.

Uvedena je – možná trochu vypočítavě – mottem z Topolova Citlivého člověka. Vlastní povídka pak předestře syrový, pravdivý, věrohodný a ospravedlňující pohled na část Ruska poslední doby a ne rozhodně na jeho nelidství, ale na jeho lidství. „Mladí jsou vždycky spolu.“ Tato věta mě napadla při četbě. Nu, a nejsou rozhodně spolu jen skrze sex a drogy.

I když... Přejděme k závažné druhé části, jejíž první text je datován 2009–2012. Ten druhý je již jen krátkým dovětkem z 15. září 2018. Těžiště svazku je přitom deklarativně věnováno všem, kteří „přežili devadesátky“, a uvedeno vzletnými slovy Sylvie Plathové. A pak už vpadáme do prostředí psychiatrické léčebny. Je vykresleno hlavně skrz figury zde trpící i bláznící a z celé knihy se tu nejvíce ocitáme u problematiky drog.

{loadmodule mod_tags_similar,Související}

„Teprve na pervitinu s Filipem jsem poprvé v životě pocítila ten správnej orgasmus,“ zaznamenává si jedna z hrdinek, takže čteme zaujati dál a dál (já tedy ano), ale abych nebyl obviněn, že propaguji pervitin, ocituji ještě jeden pozdější zápis. „Zkrátka: nebyl to můj Filip, jakýho jsem při sexu už nesčíslněkrát zažila, byla to jen mátoha, která se udělala sama... a na mě už se jaksi nedostalo. Vesmírnej orgasmus se nekoná a bez pervitinu v krvi se asi konat nebude. Nebo bude?“

Tento ústřední text je pozoruhodným vhledem do fungování drog, dokumentem o efektu jejich aplikace i varováním nevyjádřeným sice nijak přímo, ale mezi řádky určitě. Je však nesporné, že VŠECHNY texty knihy tvoří fakticky jediný komplex, a ne-li úplně, tak dost, opravdu dost sevřeně.

Oč tu vlastně jde? Myslím, že o ne zase tak malou mapku části světa, který zde sice není a ani nemůže být zachycen ve své obrovitosti a celistvosti (tak například krátký vstup Hrabalův mi tu připadá spíš jako laciný efekt), avšak to, co zaznamenáno jest, není jen pábením. A rozhodně ne kalkulovanou konstrukcí. Je to zprávou o životě jedné mladé generace ze střední Evropy.

Karel Rada vystudoval scenáristiku na FAMU a stal se režisérem a hudebníkem. Publikoval už v samizdatu a jeho dosavadních knih jmenujme alespoň Kunderion (2017), Promiskuitní večírek (2015), Oblomovku (2005) či Připravte se na nejhorší (1994).

 

Karel Rada: Chvějící se jehličky příští zimy. Doslov Josef Straka. Kresba Petra Cibulková. Vydalo Nakladatelství Monument. Slušovice 2018. 120 stran

Miroslav Veverka encyklopedicky zdařile načrtnul panorama světových náboženství, autorka řady pragensií Kateřina Bečková dbá na jasnou sdělnost svých beletrických textů a klasická postava čínské kultury Lu Sün psal hořké příběhy osamělých a beze smyslu se životem potácejících postav.

 

Miroslav  Veverka: Hledání Boha (Prostor 2019)

Bývalý právník (1927) se tak jako mnozí zvídaví senioři vydal na intelektuální potulky historií a myšlením lidstva. Ne všichni si však poznatky a postřehy systematicky zapisují jako on. První plod jeho esejistiky vyšel v roce 2013 a jmenoval se Evoluce svým vlastním tvůrcem. Od velkého třesku ke globální civilizaci. Nynější publikace je prý jen jednou kapitolou dalšího plánovaného obřího spisu. Racionalista zaměřený encyklopedicky načrtnul panorama světových náboženství a provedl tak užitečný krok vůči všem, které téma zajímá, ale kteří nemají trpělivost studovat stovky jiných knih. Ze srozumitelně kladených vět je cítit autorova skepse vůči mysticismu, aniž by ovšem popíral užitečnost náboženství pro emocionalitu lidí.

 

Kateřina Bečková: Příležitostní zoufalci (Schola Ludus-Pragensia 2019)

Známá autorka dlouhé řady pragensií se rozhodla pokračovat ve své cestě i na poli beletrie a po novelách Den jako buben, rok jako mlok… a Falešný Kafka vydává soubor čtyř povídek. Stejně jako ve Falešném Kafkovi ukazuje, že má smysl pro osudy lidí odstrčených, pro postavy svou povahou, rodinou nebo společností odsouzených k samotě a neúspěchu. V příběhu Muž na radnici se její pasivní a manipulovaný hrdina ocitá v soukolí dnešní české politiky, v níž Bečková rozhořčeně spatřuje mafiánské praktiky a zkorumpovanost. Silný zvuk společenské kritiky tak přeznívá přes horizonty privátně psychologicky laděných zbývajících povídek. Autorka nevyhledává stylové nápadnosti a dbá na jasnou sdělnost svých textů.

 

Lu Sün: Bláznův deník (Verzone 2019/ překlad Berta Krebsová a Jaroslav Průšek)

Klasická postava čínské kultury (1881 – 1936) je u nás prakticky neznámá. Když jsem v pražských knihovnách pátral po povídkové knize Vřava vydané v padesátých letech, výtisky byly nedostupné. Tento záslužný počin obsahuje kromě reedice Vřavy i nová vydání souboru črt Polní tráva a povídek Tápání. Texty napsané mezi lety 1919 a 1925 sugerují tíživou, bezútěšnou společenskou atmosféru Číny prvních desetiletí 20. století. Autorova beznaděj ze sveřepé zabedněnosti čínského venkova udává hořkou příchuť příběhům osamělých a beze smyslu se životem potácejících postav. Nezaměstnaní intelektuálové, vesničtí podivíni, zlodějíčci, prospěcháři, ženské osudy rozemílané nemilosrdným tlakem zaostalé společnosti.

{loadmodule mod_tags_similar,Související}