2,156 článků mezi dny 1.10.2019 a 31.10.2019

Moravská galerie připravuje novou expozici v Místodržitelském paláci, 14. listopadu otevře její první část věnovanou umění 19. století. Ta nese název Brno předměstí Vídně a návštěvníkům poodhalí, jak silné byly umělecké vazby mezi habsburskou metropolí a moravským kulturním centrem. Společně se tu bude prezentovat Joža Uprka s Hansem Makartem, Egon Schiele vedle Josefa Hoffmanna, Gustav Klimt u Alfonse Muchy. Důležitým znakem nového pojetí expozice bude to, že rovnocenně kombinuje volné umění s uměleckým řemeslem.  

Na konci června předešlého roku uzavřela Moravská galerie expozici starého umění v Místodržitelském paláci s tím, že bude prezentaci sbírky umění od gotiky po 19. století postupně modernizovat. Nyní dokončuje první etapu rekonstrukce prostor v prvním patře paláce, kde v polovině listopadu zpřístupní výstavu umění „dlouhého“ 19. století (tedy umění, které vznikalo v rozmezí let 1789 až 1914). „Už v minulosti jsme výstavou Brno – moravský Manchester upomínali na dobu největší slávy města. Novou expozicí příznačně nazvanou Brno předměstí Vídně se opět vracíme k době, kdy se Brno proměňovalo v sebevědomé, moderní město“, vysvětluje Jan Press, ředitel Moravské galerie.

Expozice návštěvníky přenese do éry 19. století, kdy bylo Brno velmi těsně napojeno na habsburskou metropoli. V roce 1839 je spojila železniční trať, na moderní výstavbě obou měst se podíleli stejní architekti, významnou část brněnské intelektuální společnosti tvořili německy hovořící obyvatelé. Stejně tak byl propojen umělecký svět – umělci z Moravy a Slezska studovali a působili ve Vídni, opačným směrem zase proudila díla obohacující zdejší soukromé kolekce.

Vývoj a trendy v umění 19. století galerie představí prostřednictvím rozdělení do čtyř okruhů – biedermeier, historismus, folklorismus a fin de siècle. Důležitou změnou v pojetí expozice bude propojení volného s užitým uměním. Vedle obrazů, soch a prací na papíře se zde budou prezentovat i ukázky dobového nábytku, porcelánu a keramiky, skla, textilu a módy, šperků nebo litin. „Díky tomu se na jednom místě můžeme setkat s obrazem Jízda králů od Joži Uprky, paravánem namalovaným Alfonsem Muchou, plakátem od Gustava Klimta či nábytkem Josefa Hoffmanna“, poukazuje na možnosti nové expozice autor konceptu Ondřej Chrobák. Návštěvník by tak měl lépe pochopit „ducha doby“.

Pro novu expozici se galerii podařilo získat významné akvizice, kupříkladu židli od brněnského rodáka, klasika moderní architektury Adolfa Loose, či sedací soupravu od rakouského designéra a architekta Otto Prutschera. Nová expozice tak bude pomyslným počátkem dalších expozic, na nichž nyní galerie pracuje – následovat bude expozice designu v Uměleckoprůmyslovém muzeu, otevření depozitáře v Řečkovicích a další část expozice v Místodržitelském paláci věnovaná umění období gotiky a baroka.

{loadmodule mod_tags_similar,Související}

Evropská komise ve spolupráci s Výkonnou agenturou pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) schválila 81 kampaní, které budou mít za cíl propagovat evropské zemědělsko-potravinářské výrobky jak v EU, tak ve třetích zemích. Cílem je zlepšit komunikaci ohledně kvality evropských potravin, zejména těch chráněných zeměpisnými označeními. Celkem... ...

Rada městské části Praha 1 nově požaduje po organizátorech kulturních, sportovních a jiných akcí na svém území, aby nahradili jednorázové plastové nádobí vratným a omyvatelným, nebo jednorázovým, lépe rozložitelným. Stejný krok učinil již v dubnu magistrát hlavního města. Omezení jednorázových plastů je nejúčinnějším prostředkem v boji za čistější... ...

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Firma v roce 2017 z dočišťovací nádrže svého závodu ve Vřesové na Sokolovsku vypouštěla nadlimitně znečištěné průmyslové odpadní vody do Chodovského potoka. Porušila tak podmínky integrovaného povolení,... ...

Novým členem Svazu moderní energetiky (SME) je od října Národní centrum energetických úspor (NCEÚ). Společně se zaměří na vyšší rozvoj zvyšování energetické efektivity a využití inovativních řešení v energetice ve městech a obcích. NCEÚ je nezisková organizace (spolek) založená Hospodářskou komorou České republiky, Svazem měst a obcí České republiky a... ...

Závody v budování výrobních kapacit pro baterie v Evropě už začaly. I Česko, jako země s výrobním zázemím pro automobilový průmysl, musí reagovat na světový trend nahrazování spalovacích motorů elektrickými v souvislosti se zavedením nových emisních norem od roku 2020. Vybudování výrobního závodu pro bateriové technologie bude už v blízké budoucnosti... ...