71 článků ze ČTVRTKA 31.10.2019

Moravská galerie připravuje novou expozici v Místodržitelském paláci, 14. listopadu otevře její první část věnovanou umění 19. století. Ta nese název Brno předměstí Vídně a návštěvníkům poodhalí, jak silné byly umělecké vazby mezi habsburskou metropolí a moravským kulturním centrem. Společně se tu bude prezentovat Joža Uprka s Hansem Makartem, Egon Schiele vedle Josefa Hoffmanna, Gustav Klimt u Alfonse Muchy. Důležitým znakem nového pojetí expozice bude to, že rovnocenně kombinuje volné umění s uměleckým řemeslem.  

Na konci června předešlého roku uzavřela Moravská galerie expozici starého umění v Místodržitelském paláci s tím, že bude prezentaci sbírky umění od gotiky po 19. století postupně modernizovat. Nyní dokončuje první etapu rekonstrukce prostor v prvním patře paláce, kde v polovině listopadu zpřístupní výstavu umění „dlouhého“ 19. století (tedy umění, které vznikalo v rozmezí let 1789 až 1914). „Už v minulosti jsme výstavou Brno – moravský Manchester upomínali na dobu největší slávy města. Novou expozicí příznačně nazvanou Brno předměstí Vídně se opět vracíme k době, kdy se Brno proměňovalo v sebevědomé, moderní město“, vysvětluje Jan Press, ředitel Moravské galerie.

Expozice návštěvníky přenese do éry 19. století, kdy bylo Brno velmi těsně napojeno na habsburskou metropoli. V roce 1839 je spojila železniční trať, na moderní výstavbě obou měst se podíleli stejní architekti, významnou část brněnské intelektuální společnosti tvořili německy hovořící obyvatelé. Stejně tak byl propojen umělecký svět – umělci z Moravy a Slezska studovali a působili ve Vídni, opačným směrem zase proudila díla obohacující zdejší soukromé kolekce.

Vývoj a trendy v umění 19. století galerie představí prostřednictvím rozdělení do čtyř okruhů – biedermeier, historismus, folklorismus a fin de siècle. Důležitou změnou v pojetí expozice bude propojení volného s užitým uměním. Vedle obrazů, soch a prací na papíře se zde budou prezentovat i ukázky dobového nábytku, porcelánu a keramiky, skla, textilu a módy, šperků nebo litin. „Díky tomu se na jednom místě můžeme setkat s obrazem Jízda králů od Joži Uprky, paravánem namalovaným Alfonsem Muchou, plakátem od Gustava Klimta či nábytkem Josefa Hoffmanna“, poukazuje na možnosti nové expozice autor konceptu Ondřej Chrobák. Návštěvník by tak měl lépe pochopit „ducha doby“.

Pro novu expozici se galerii podařilo získat významné akvizice, kupříkladu židli od brněnského rodáka, klasika moderní architektury Adolfa Loose, či sedací soupravu od rakouského designéra a architekta Otto Prutschera. Nová expozice tak bude pomyslným počátkem dalších expozic, na nichž nyní galerie pracuje – následovat bude expozice designu v Uměleckoprůmyslovém muzeu, otevření depozitáře v Řečkovicích a další část expozice v Místodržitelském paláci věnovaná umění období gotiky a baroka.

{loadmodule mod_tags_similar,Související}

Evropská komise ve spolupráci s Výkonnou agenturou pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) schválila 81 kampaní, které budou mít za cíl propagovat evropské zemědělsko-potravinářské výrobky jak v EU, tak ve třetích zemích. Cílem je zlepšit komunikaci ohledně kvality evropských potravin, zejména těch chráněných zeměpisnými označeními. Celkem... ...

Rada městské části Praha 1 nově požaduje po organizátorech kulturních, sportovních a jiných akcí na svém území, aby nahradili jednorázové plastové nádobí vratným a omyvatelným, nebo jednorázovým, lépe rozložitelným. Stejný krok učinil již v dubnu magistrát hlavního města. Omezení jednorázových plastů je nejúčinnějším prostředkem v boji za čistější... ...

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Firma v roce 2017 z dočišťovací nádrže svého závodu ve Vřesové na Sokolovsku vypouštěla nadlimitně znečištěné průmyslové odpadní vody do Chodovského potoka. Porušila tak podmínky integrovaného povolení,... ...

Novým členem Svazu moderní energetiky (SME) je od října Národní centrum energetických úspor (NCEÚ). Společně se zaměří na vyšší rozvoj zvyšování energetické efektivity a využití inovativních řešení v energetice ve městech a obcích. NCEÚ je nezisková organizace (spolek) založená Hospodářskou komorou České republiky, Svazem měst a obcí České republiky a... ...

Závody v budování výrobních kapacit pro baterie v Evropě už začaly. I Česko, jako země s výrobním zázemím pro automobilový průmysl, musí reagovat na světový trend nahrazování spalovacích motorů elektrickými v souvislosti se zavedením nových emisních norem od roku 2020. Vybudování výrobního závodu pro bateriové technologie bude už v blízké budoucnosti... ...

Čím dál tím více si uvědomujeme, jaký dopad mají naše každodenní rozhodnutí na životní prostředí...Mnozí z nás jsou ochotni odepřít si kus osobního pohodlí pro to, aby co nejméně zatěžovali planetu. Proč však takto nečiníme i v pracovním prostředí? Požadováním jednoduchých změn na pracovišti, nebo informováním kolegů či nadřízených,... ...

Žádný jiný spisovatel se ještě zaživa nedočkal tolika filmových zpracování vlastních knih jako Stephen King (*1947). Těžko soudit, zda má pravdu scenárista William Goldman (1931–2018), říká-li, že tento spisovatel je „stejně důležitý pro americký folklór jako Mark Twain“. Snad je tomu skutečně tak, já to sám nevím, nicméně například kniha Iana Nathana Stephen King ve filmu by mohla náležet mezi důkazní materiál.

Kniha sice neanalyzuje veškeré vizuální adaptace Kingových příběhů (vynechává především ty krátkometrážní, mezi které náleží i jedna česká), ale na konci, na straně 220, se navzdory tomu dobere více než sté položky. Kvantita ovšem neznamená kvalitu, proto následuje autorův zajímavý pokus o kvalitativní seřazení těch filmů a televizních sérií. Kupříkladu slavné Osvícení, snad nejstrašidelnější film všech dob, v něm však figuruje až na páté pozici.

Příčinu takového umístění naštěstí Ian Nathan osvětluje argumentem, že snímek Osvícení „víc hovoří o režiséru Stanley Kubrickovi nežli o Kingovi“. Seznam nazvaný Konečné zúčtování proto bere v potaz fakt, do jaké míry naplňují vizualizace „pravou podstatu Stephena Kinga“. Zvítězilo Reinerovo Stůj při mě (podle novely Tělo) a následováno je Vykoupením z věznice Shawshank, první verzí románu Carrie (která roku 1976 definitivně odstartovala i literární Kingovu kariéru) a filmem Misery nechce zemřít.

Do první poloviny seznamu pronikly například i filmy Zelená míle, Dolores Cleiborneová, Mrtvá zóna, „11. 22. 63“, Bouře století, Srdce v Atlantidě, Nadaný žák, Tajemné okno, Velký řidič, Dům v růžích, Dobré manželství, "1498“ a Pytel kostí. Mezi naopak špatné snímky se očekávatelně propadla Pavučina snů nebo veškerá pokračování Dětí z kukuřice. A bohužel i třeba Dolanův cadillac, který je adaptací skvělé prozaické variace na Poeův Soudek Amontillada.

Potvrzení Kingovy „všestrannosti a vypravěčského sebevědomí“ spatřuje Ian Nathan v tom, že adaptace z prvních příček jeho žebříčku nejsou horory. Správně postřehl, že to je právě film, co Kingovi především „plní hlavu představami a sny, ze kterých čerpá“. Každý, kdo od něj něco četl, potvrdí, že jeho knihy charakterizuje takřka filmový děj. Bude to i jedním z důvodů, proč Kingovo dílo filmaře tak hodně přitahuje. „Mé knihy jsou vizuální,“ uznává on sám. „V hlavě je vidím takřka jako filmy.“

Chvályhodná je úspornost Iana Nathana, s níž například všech devět pokračování Dětí z kukuřice (1984) brilantně shrnuje na méně než polovině strany! Se třemi díly Děsu v prádelně (1995–2005) jedná stejně, s triem filmů Někdy se vracejí (1991–1998) také. A chvalme rovněž jeho pečlivost, s níž na straně 87 popsal třináct nikdy nerealizovaných projektů. Kniha také přináší charakterizace hned šesti kingovských epizod ze seriálů Příběhy z temnot, Zóna soumraku, Noční můry a snové výjevy, Krajní meze a Akta X. A pozastavuje se překvapeně nad tím, že televizní seriál podle Kingových povídek začal vznikat teprve roku 2006.

Zaujme i opakované srovnávání Stephena Kinga se Stevenem Spielbergem. Míjení obou velikánů je dnes už pověstné, i když nakonec přece jen do jisté míry spolupracovali. Určitě platí slova Briana K. Vaughana: „Steven Spielberg a Stephen King připomínají Vennův diagram. Každý z nich je úplně jiný – Spielberg vidí v lidech to nejlepší a King má nadání vidět to nejhorší – ale oba jsou přesvědčení humanisté.“

Kniha Iana Nathana se nebojí i odsoudit ony „tuny“ hlušiny, které některé vizuální adaptace Kingových děl představují, a neobává se tnout do živého, když je film kýč anebo jednoduše „katastrofa“ – což se stalo mnohem častěji, než by si slavný spisovatel přál.

Na konci publikace zachycuje i dva dosud neukončené televizní seriály. Prvý z nich vzniká od roku 2017 na námět už dopsané a vydané trilogie Pan Mercedes, Právo nálezce a Konec hlídky (pod názvem jejího prvního dílu), ten druhý je natáčen od roku 2018 pod titulem Castle Rock. Stejně se nazývá i pevnost v Pánu much Williama Goldinga, nicméně v tomto případě jde o nejslavnější městečko Kingových knih, ve kterém se dosud odehrálo minimálně třináct jeho románů a povídek. Kam však doputuje zrovna tento eklektický televizní projekt, je v těchto chvílích ještě otázkou.

 

Ian Nathan je britský publicista a mimo jiného autor biografií Tima Burtona, bratří Coenů, Quentina Tarantina a Petera Jacksona. Byl redaktorem časopisu Empire. Pravidelně přispívá do The Times, Independent, Mail on Sunday a do televizního seriálu Discovering Film.

Ian Nathan: Stephen King ve filmu. Kompletní historie filmových a televizních adaptací místa hororu. Překlad Kateřina Harrison Lipenská. V edici Knihy Omega vydalo nakladatelství DOBROVSKÝ. Praha 2019. 224 stran

{loadmodule mod_tags_similar,Související}

Jsou kosmická sondy, o kterých se píše téměř každou chvíli. Většinou to jsou projekty, které zkoumají vzdálené světy, případně dělají pěkné fotografie. Ale nesmíme zapomínat, že kosmické agentury spravují i jiné sondy a družice, které se pravidelně nevyhřívají na titulních stranách zpravodajských webů. Družice studující Zemi, které nedělají fotografie to mají v tomto ohledu nejsložitější. Studium Země je pro mnoho lidí (neprávem) považováno za nezajímavé a atraktivitě nepřidají ani číselné výstupy. Ale ve skutečnosti je význam těchto průzkumníků ohromný, protože se díky nim dozvídáme cenné informace o planetě, která je naším domovem. Jedním takovým opomíjeným projektem je evropská družice SMOS, která již brzy oslaví deset let fungování na oběžné dráze.