feed info

2,690 článků z EnviWeb - GMO

Geneticky modifikované plodiny nesmí kontaminovat ekologickou produkci. V tomto případě jsou za jedno jak znění legislativy, tak názory producentů i zpracovatelů biopotravin, a hlavně jejich konzumentů. Opatrnosti není nikdy dost. Posledním příspěvkem k diskuzi o GMO je výzkum univerzity v Caen, poukazující na možná rizika geneticky modifikovaných plodin. Zmíněný výzkum poprvé zkoumal vli ...


Úterý 27. listopadu 2012


Rozhovor Vystudoval v Brně, dostal stipendium v Německu a začal se věnovat biologii rostlin. Vyhoupl se rychle do čela světového výzkumu a v tomto roce se stal Jiří Friml prvním Čechem, který obdržel prestižní Zlatou medaili od Evropské organizace molekulární biologie. Friml objasnil funkci rostlinného hormonu auxinu, který rozhoduje o tvaru kořenů i listů, o růstu i době kvetení rostlin. Do ...


Pondělí 5. listopadu 2012


Nakládání s GMO a povinnost zpracovat základní hodnocení rizika ekologické újmy. Dotaz: Chtěla bych se zeptat, zda je pravda, že za nakládání s GMO se dle zákona č. 78/2004 Sb., § 3, odst. 1, písm. b považuje pouze nakládání s takovými GMO, které nejsou schválené pro uvádění do oběhu podle § 23 odst. 2 a že pokud provozovatelé nakládají pouze se schválenými GMO, nemusejí zpraco ...


Úterý 14. srpna 2012


Plochy s geneticky modifikovanou (GM) kukuřicí v Česku letos meziročně klesly o 40 procent na 3080 hektarů, řekl dnes ČTK mluvčí ministerstva zemědělství (MZe) Jan Žáček. Zemědělce od pěstování geneticky upravených plodin odrazují přísné předpisy v EU. Takzvaná Bt kukuřice odolná proti škůdci zavíječi je jedinou v Evropě komerčně pěstovanou geneticky modifikovanou plodinou. "Důvo ...


Neděle 24. června 2012


Podle Bible by se sice měl Kristus vrátit na tento svět až v den Posledního soudu, někteří obzvlášť horliví věřící ale nechtějí tak dlouho čekat a rozhodli se vzít věci do vlastních rukou. Věří, že s pomocí genetického klonování si pořídí Spasitele vlastního - a dost si od toho slibují.Existují lidé, kteří v klonování vidí šanci, jak přenést Ježíše Krista do naší doby," říká Michel Par ...


Pátek 6. dubna 2012


Plochy oseté geneticky modifikovanou (GM) kukuřicí v Česku letos po loňském růstu nejspíše výrazně klesnou. Podle odhadů společností prodávajících osivo takzvané Bt kukuřice odolné proti škůdci zavíječi, by se měla letos v tuzemsku pěstovat na výměře 3000 až 3500 hektarů. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Jan Žáček. Loni pěstební plocha mírně převyšovala 5000 ha. ...

Evropské státy postupně odmítají používání geneticky modifikovaných organismů (GMO). Ekologičtí zemědělci tento obezřetný postoj ke geneticky modifikovaným (GM) plodinám vítají. Biopotraviny jsou zákazníky vyhledávány mimo jiné právě proto, že geneticky modifikované složky jsou z výrobního řetězce vyloučeny. Spotřebitelé zaměřující se na biopotraviny oceňují, že je garantováno, že se v biopr ...


Sobota 28. ledna 2012


Kanadští vědci přišli na způsob, jak pomocí hormonů vytvořit obrovského "supermravence", který připomíná své předky, jež žili na Zemi před desítkami milionů let. Mravence s velkou hlavou a obrovskými kusadly dokážou přivést na svět tak, že do mravenčích larev vpraví dávku růstového hormonu - namísto obvyklé kasty vojáků se tak rodí několikanásobně větší a vyvinutější jedinci. Píše o tom o ...


Neděle 11. prosince 2011


Geneticky upravené plodiny nejsou hrozbou, ale poskytují příležitost pro efektivnější zemědělství, které kromě výroby potravin stále více zajišťuje také energetické potřeby společnosti. To je výsledek pokusů, kterými po tři roky tým Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích pod vedením Oxany Habuštové prověřoval obavy z nežádoucího vlivu geneticky upravených plodin na životní p ...


Středa 30. listopadu 2011


Francouzská státní rada, která je nejvyšším soudem v zemi, včera anulovala jako neodůvodněný vládní zákaz pěstování a používání geneticky modifikované (GM) kukuřice. Soud se ve svém rozhodnutí odvolal na zářijový výnos Evropského soudního dvora, podle něhož založila Francie své moratorium na pěstování této plodiny na chybné legislativě. "Vzhledem k důsledkům rozhodnutí Evropského soudního ...


Sobota 13. srpna 2011


Keňa povolí dovoz geneticky modifikovaného obilí. Upravené plodiny dosud v Africe pěstovaly jen tři země, v čele s JAR.Biskupové v Keni doporučují Afričanům - jezte geneticky modifikované potraviny. Ale jen v krizi a po dobu jednoho týdne. Hladomor, který sužuje část Afriky, mění zavedené názory. Nejchudší kontinent vždy patřil k těm, kteří geneticky modifikované potraviny zavrhovali. "Je to j ...


Úterý 28. června 2011


Česká republika se stala signatářem nové mnohostranné environmentální smlouvy: Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti (dále jen "Protokol"). Protokol byl přijat na 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti ve dnech 18. - 29. ří ...


Pondělí 16. května 2011


Včera podpisem naší velvyslankyně a stálé představitelky ČR při OSN v New Yorku se Česká republika stala signatářem nové mnohostranné environmentální smlouvy. Tento Nagojsko-kualalumpurský doplňkový protokol o odpovědnosti a náhradě škod, sjednaný v říjnu 2010 v japonské Nagoji, patří ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti. Doplňkový protokol byl vypracován na základě ustanove ...


Neděle 15. května 2011


New research suggests that feral oilseed rape poses little risk of contaminating crops, but if the oilseed is genetically modified (GM), it could be a minor source of GM traits in weeds. Throughout Europe, feral oilseed rape is now widespread on waysides and wasteland, making it potentially more problematic than some other crops, such as maize, which do not easily establish feral ...


Pondělí 2. května 2011


Tisková zpráva - Šedesát milionů korun dotací dostanou letos instituce a soukromníci, kteří pečují o genetické zdroje rostlin, mikroorganismů a hospodářských a užitkových zvířat. Peníze jim poskytne Ministerstvo zemědělství v rámci svého Národního programu ochrany genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Dotace mohou čerpat pouze univerzity, Akademie věd ČR, soukromé a veřej ...


Pátek 15. dubna 2011


Uskuteční se v úterý 3. května 2011 od 10 hodin v budově MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 v zasedací místnosti č. 959Pořadatelé ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Projekt UNEP/GEF Odborný garant: Ing. Milena Roudná,CSc., koordinátorka projektu UNEP/GEF, Ministerstvo životního prostředí ...


Pondělí 4. dubna 2011


Ekologičtí zemědělci se obávají možného rozšíření pěstování geneticky modifikovaných plodin. Podle nejnovějších zpráv by zřejmě Evropská komise mohla povolit další tři GM (linie kukuřice MON89034 x MON88017 a osivo bavlny GHB614) jako krmivo a potravinu. "Rozšiřování geneticky modifikovaných plodin existenčně ohrožuje ekologické zemědělce. Veškeré riziko, plynoucí z kontaminace bioprodu ...


Čtvrtek 24. března 2011


Synthetic biology has the potential to address global issues, such as clean energy and affordable vaccines, but it also carries potential risks. Policy makers are currently faced with the challenge of regulating this emerging science and a new US report has made recommendations for minimising risks without restricting progress based on five ethical principles. Synthetic biology applies ...


Úterý 15. března 2011


Kolegium evropských komisařů rozhodlo o zastavení dvou řízení o porušení Smlouvy (tzv. infrigementy), která Evropská komise s Českou republikou vedla. Zastaveno bylo řízení "2007/2332 nesprávná transpozice směrnice 90/219/EHS o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy". Jeho předmětem bylo provedení některých ustanovení směrnice 90/219/EHS o uzavřeném nakládá ...


Pondělí 14. března 2011


V pondělí 14. března 2011 se v Bruselu uskuteční zasedání Rady Evropské unie pro životní prostředí. Delegaci České republiky povede ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. V rámci legislativních aktivit Rady budou evropští ministři životního prostředí projednávat společnou pozici k návrhu revize směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Jejím ...


Čtvrtek 10. března 2011


Na Žďársku se letos zřejmě nebudou sázet geneticky modifikované (GM) brambory, protože je nedostatek certifikované sadby. ČTK to řekl prokurista společnosti Proagro Radešínská Svratka Jaroslav Michal. Proagro loni patřilo mezi tři zemědělské podniky v regionu, které tuto geneticky upravenou odrůdu brambor pěstovaly. Úrodu ze všech 150 hektarů polí pak tyto firmy zpracovaly ve vlastní škro ...


Sobota 26. února 2011


Biologové pozorovali evoluci "v přímém přenosu". Ryby v ústí řeky Hudson během několika let získaly odolnost vůči vysoce toxickým polychlorovaným bifenylům. Pomohla jim genetická mutace. Podobně rychlou adaptaci vědci pozorovali u obratlovců vůbec poprvé. V letech 1947 až 1976 vypustily dvě továrny společnosti General Electric do řeky Hudson v New Yorku asi 600 tisíc kilogramů polychlorovaných ...


Pátek 25. února 2011


Čeští zemědělci nejspíš opouštějí pěstování geneticky upravených plodin (GMO). Plocha určená k jejich pěstování klesla loni v Česku ve srovnání s rokem 2009 o více než čtvrtinu, konkrétně o 27,78 procenta na 4680 hektarů. O rok dřív to bylo 6480 hektarů. Vyplývá to ze dnes zveřejněné statistiky organizace ISAAA, která monitoruje pěstování geneticky upravených plodin ve světě. Loň ...


Sobota 29. ledna 2011


Myšlenka vrátit znovu na svět vyhynulého mamuta se v posledních desetiletích objevuje stále častěji. Zatím naposledy s ní v polovině ledna přišli japonští vědci.Ti se chtějí vydat na Sibiř a v tamní věčně zmrzlé půdě najít dobře zachovalá těla majestátních chobotnatců. Doufají, že tak získají dost neporušené tkáně, aby z DNA jejich buněk vytvořili nového mamuta. Expedici povede Akira Iritan ...

Malajsijské úřady vypustily koncem loňského roku do pralesa na 6000 geneticky upravených komárů. Jde o první experiment svého druhu v Asii, jehož cílem je zbrzdit šíření horečky dengue. Informovala o tom dnes agentura AP. První testování v terénu má připravit cestu pro oficiální využití geneticky modifikovaných samečků moskyta druhu Aedes aegypti. Po jejich spáření se samičkami by mělo ...