feed info

2,652 článků z EnviWeb - GMO

Pět chovatelů ovcí z Broumovska chtějí soudní žalobou na Ministerstvo životního prostředí prosadit, aby jim stát ,,umožnil účinnou ochranu před vlky a reguloval jejich počet - jinými slovy aby byl možný jejich odstřel" [1]. V tiskové zprávě zveřejněné na webových stránkách Svazu chovatelů ovcí a koz [1] je uvedeno mnoho nepravdivých a zavádějících tvrzení,... ...

Veletrh IFAT 2018 se bude konat od 14. do 18. května na mnichovském výstavišti a poprvé s rozšířením o další dvě haly C5 a C6... recyklace plastů: nová řešení pro separaci a zpracování čístý vzduch v zařízeních na recyklaci a sběr odpadů doprava je agilní a bez emisí rekordní účast 55 vystavovatelů z ČR na ploše 1 800m2 Více než 3 100... ...

V nejbližších letech půjdou na ochranu životního prostředí miliardy korun z národních zdrojů...Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR představilo tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky. Obce, města a další žadatelé tak získají praktické vodítko, podle kterého si budou moci své... ...

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Olomouci uložili pokutu 350 tisíc korun společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. Ta ve své výkrmně jatečných prasat v obci Paseka na Šternbersku odebrala celkem 11 339 metrů krychlových podzemních vod nad rámec povolení. Neprováděla také analýzy vypouštěných odpadních vod, které vypustila s... ...

Jedinečná příležitost seznámit se v jeden čas a na jednom místě s nejžádanějšími dotačními tituly v ČR včetně Operačního programu Životní prostředí. Dozvěděli byste se rádi více o možnostech a podmínkách dotací na vaše projekty (nejen) v oblasti životního prostředí? Přijďte ve čtvrtek 5. dubna na Veletrh dotačních příležitostí v Brně a... ...

Téměř 100 000 dobrovolníků se na 2 500 místech vloni zúčastnilo naší největší dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jejich zájem o letošní ročník napovídá, že loňskou hranici se opět podaří překonat...Nejde ale o lámání rekordů, cílem akce je uklidit nepořádek a černé skládky z našich měst, obcí a především přírody. Startujeme v sobotu 7.... ...

ELEKTROZAŘÍZENÍM z domácností (EEZ) nazýváme použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný ELEKTRODPAD od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání...O elektrozařízení pocházející z domácností se jedná vždy, je-li elektrozařízení možné použít jak v domácnostech, tak i jinými... ...

Studentky M1.A, oboru Učitelství pro mateřské školy, chtěly upozornit širokou veřejnost na závažný problém s pěstováním banánů v rozvojových zemích. Poprvé před vánočními svátky a podruhé hned v lednu, po návratu do školy. Studentky, které se připravují pro práci ve školství, s malými děti a zajímají se o svět kolem sebe, se v hodinách biologie zamýšlely... ...

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Brně uložili pokutu 300 tisíc korun společnosti LAUFEN CZ s.r.o. Firma ze svého závodu na výrobu sanitární keramiky ve Znojmě vypouštěla odpadní vody s nadlimitním znečištěním. Společnost LAUFEN CZ tím porušila podmínky integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem... ...

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložili pokuty v celkové výši 500 tisíc korun dvěma firmám z Frýdecko-Místecka za nelegální nakládání s odpadem ze stavby motokárového areálu v Třinci. První pokutu ve výši 200 tisíc korun dostala společnost Lesostavby Frýdek-Místek a.s., která motokárový areál stavěla. Část odpadu,... ...

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod a odpadového hospodářství v Havlíčkově Brodě uložili dvě pokuty v celkové výši 161 300 korun společnosti Ekometal Šrot s.r.o. Zjistili, že společnost pochybila při provozování autovrakoviště v Nádražní ulici v Jaroměřicích nad Rokytnou - Popovice. ,,Při kontrole provedené v... ...

Do dne otevřených dveří, který se v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) v Ostravě-Porubě konal poslední březnovou sobotu, se jako tradičně zapojil také Oblastní inspektorát ČIŽP v Ostravě. ČHMÚ a ČIŽP se vzájemně odborně doplňují v problematice znečištění ovzduší, proto se také účast zástupce ČIŽP na Dni otevřených dveří velmi... ...


Středa 28. března 2018


Evropská komise představila na dnešní konferenci na vysoké úrovni strategii na reformu systému financování cílů EU v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje. Mezi hlavní body akčního plánu patří vytvoření jednotného klasifikačního systému toho, co se považuje za udržitelné, identifikování oblastí, kde udržitelné investice mohou mít největší přínos,... ...

Co je to SEPNO? Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (dále jen SEPNO, systém SEPNO, modul SEPNO) je informační systém, který zajišťuje evidenci ohlašovacích listů při přepravě nebezpečného odpadu. SEPNO je součástí Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). SEPNO jako modul ISPOP je zřízen a veden v souladu s... ...

Společnost Amper Savings včera slavnostně otevřela nové energetické hospodářství Nemocnice Břeclav. Jde o jednu z největších realizací z oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem, které kdy byly v České republice realizovány. Do projektu, který ušetří desítky miliónů korun, přitom nemusela nemocnice díky tzv. metodě EPC na začátku investovat ani... ...

Pytlový svoz tříděného odpadu úspěšně zavedlo už 83 obcí. Daří se jim tak výrazně snížit množství odpadu, který končí na skládkách...Obce šetří peníze obecního rozpočtu i peněženky jednotlivých obyvatel. V Šitbořicích na jižní Moravě, které tento systém zavedly jako jedny z prvních, teď každý člověk ročně vyprodukuje o 151 kg směsného odpadu... ...

Rakousko by mohlo omezit svoji závislost na dovozu elektřiny a zemního plynu tím, že bude v elektrárenství více používat dřevo a dřevní odpad. Pomocí tohoto paliva se nyní v zemi vyrábí asi pět procent veškerého proudu. Alpská republika, která se důrazně vyslovuje proti jaderné energetice, musí v zimních odběrových špičkách často dovážet značné množství... ...


Pondělí 26. března 2018


Připomínáme blížící se termín odborného kurzu, který se zaměřuje na problematiku chemické legislativy a životního prostředí...10. - 11. 4. v Brně 23. - 24. 4. v Praze Neváhejte se přihlásit na www.ekoline.cz Kurz je určen pro zaměstnance v administrativě, kteří pracují s dokumentací k chemickým látkám a směsím, pro podnikové ekology a poradce v oboru. Je také... ...

Češi patří mezi Evropany, kteří platí jedny z nejvyšších účtů za energie v poměru k jejich příjmu. Evropská komise dnes zahájila informační kampaň o energeticky úsporných opatřeních s cílem snížit výši účtů českých občanů. Klíčovou součástí kampaně je roadshow, která zavítá do Brna (21. - 25. března), Ostravy (28. března - 1. dubna) a Ústí nad... ...

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ENVI(2018)0326_1 NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ Schůze Pondělí 26. března 2018, 15:00-18:30 Úterý 27. března 2018, 9:00-12:30 Brusel Místnost: József Antall (2Q2) 26. března 2018, 15:00-16:30 1. Přijetí pořadu jednání 2. Výměna názorů s Karmenu Vellou, komisařem pro životní prostředí,... ...