90,184 článků

Obratnost letounu měla historicky velký význam na úspěch nebo neúspěch v leteckém souboji. S postupem času se však vzdálenost letounů při leteckých soubojích od sebe vzdalovala až k situaci, kdy vyspělé země mají k dispozici letouny schopné vzdušného boje mimo vizuální viditelnost. Přesto se letečtí výrobci neustále snaží zvyšovat obratnost letounů, což se může hodit právě při vzdušných soubojích, neboli „dogfight“. Důkazem je technologie vektorovatelných trysek na americkém stíhacím letounu F-22A Raptor, nebo v Rusku vyráběném Su-30SM a vyvíjeném Suchoji PAK FA.

A totéž, podle zkušeností východočeské firmy LAMIREL PCB Europe, se dá říci i o zmetcích. Při zadávání výroby jde především o přístup lidí nejen na manažerských funkcích, ale i ve výrobním procesu a o to, jestli se dodavatel cítí odpovědný za kvalitu svých výrobků.
LAMIREL PCB Europe je na trhu již patnáct let a za tu dobu má řadu zkušeností se zajišťováním výroby desek plošných spojů a jejich osazováním v Číně i Česku pro stovky zákazníků, kteří pocházejí nejen z tuzemska, ale také ze západní Evropy. Přístup zahraničních zákazníků k zadávání zakázek firmu LAMIREL také inspiroval k vytváření vlastního modelu spolupráce se subdodavateli. Nejdůležitějším prvkem tohoto řetězce je totiž konkrétní člověk, který přebírá osobní odpovědnost za kvalitu zpracování zakázky. Cena, dodací lhůta a technické parametry jsou obvykle u výroby i osazování plošného spoje již předem dány specifikacemi zákazníků. V mnoha případech však požadavky na nízkou cenu nebo šibeniční termín svádí zákazníky sáhnout po nevyzkoušeném dodavateli. Řešení nastalého problému pak může být spíše dílem náhody. Oproti tomu u osvědčeného dodavatele víte, že problém bude okamžitě řešit s výsledkem akceptovatelným pro zákazníka i dodavatele.
 

Prezentace na veletrzích je pro Lamirel důležitá – Electronica Mnichov 2010

[hw:left]Při respektování těchto principů lze úspěšně využívat i dlouhodobě ověřené čínské výrobce, protože zodpovědnost za kvalitu se ukáže až v konkrétní situaci. Podle zkušeností firmy LAMIREL tlak na ceny zákazníků z Německa nebo z Francie ukazuje, že tyto jsou zvyklé na využití čínských výrobců. U řady zakázek je to jednoznačně vidět i podle toho, že země původu materiálu ani subdodavatele již pro ně nehrají žádnou roli. Současná ekonomika totiž nutí všechny výrobce, nejen ty čínské, výrobu globalizovat nebo spojovat s dalšími firmami ve stejném oboru do společenství a sdílet své kapacity. U desek plošných spojů tak v některých případech nemůže koncový zákazník s jistotou tvrdit, že desky byly vyrobeny v určitém závodě nebo dokonce v dané zemi. S dodavatelem je tedy třeba často jednat jako se zprostředkovatelem, o kterém dobře víte, že zakázku podle daných parametrů zajistí a že se na něj můžete spolehnout. U čínských firem to platí o to více, že od svých zákazníků vyžadují platbu předem.

Dosahování stálé kvality výrobků je dnes nutností nejen z pohledu techniky, ale také z pohledu výběru dodavatelů firmami se zavedenými systémy ISO. Proto je potřeba mít zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti v odpovídajícím stupni. Etablování firmy jako stálého dodavatele je tak navíc spojeno s investicí, která se vrací až po určitém čase. Pro zákazníky je ale nemyslitelné podstupovat rizika spojená s neověřenou subdodávkou. Firma LAMIREL proto spolupracuje jen s několika, roky prověřenými výrobci desek plošných spojů a zavedenými výrobními kapacitami pro osazování a pájení. Dodávky na svůj účet a s plnou odpovědností za kvalitu zajišťuje také pojištěním škod způsobených zákazníkovi.

Firma LAMIREL stále více pracuje pro firmy ze západní Evropy a dodává jim tisícové série osazených i neosazených desek pro jejich výrobky, stejně tak pro české firmy zajišťuje stovkové nebo desítkové výrobní série. Za tímto úspěchem stojí dlouhodobý přístup ke svým zákazníkům, prezentace na veletrzích v zahraničí a aktivní marketing.
 
Redakce HW serveru děkuje firmě LAMIREL PCB Europe za spolupráci při vzniku tohoto článku.
 

Důvěřuj ale prověřuj

Požadavky na nízkou cenu nebo šibeniční termín často svádí zákazníky sáhnout po nevyzkoušeném dodavateli: řešení nastalého problému pak může být spíše dílem náhody. Oproti tomu u osvědčeného dodavatele víte, že problém bude okamžitě řešit s výsledkem akceptovatelným pro zákazníka i dodavatele.
0
ne

Obrovský zájem odborníků, ale i fandů letectví zaznamenal již jedenáctý ročník Helicoptershow 2012, který se uskuteční ve dnech 18. – 19. května na královéhradeckém letišti. Letos by do Hradce mohlo přijet až dvacet tisíc lidí, z nichž je mnoho zájemců o novinku, kterou je přespání v karavanech přímo na letišti.
0
ne


Úterý 15. května 2012


V dnešní době je v rámci propagace zdravé výživy diskutovaným tématem příjem tuků ve stravě. Ženské časopisy doporučují, co nejnižší množství přijatých tuků. Obecně by celkový příjem tuků měl činit max. 30% z celkové příjmu, tedy kolem 60-90g/denně. Podstatné není pouze množství přijatých tuků, ale obsah jednotlivých mastných kyselin.

Historická brigantína, plachetnice Tres Hombres, zakotví v následujících dnech v britském přístavu Portsmouth. Na palubě veze zvláštní náklad: pravděpodobně nejdražší čokoládu na evropském trhu. Plachetnice Tres Hombers, jejíž cesta vedla po vlnách z Karibiku přes New York, Azory, Velkou Británii a konečně do Nizozemí, nese kromě dobrot v podpalubí hlavně poselství. Posádka chce upozornit na [...]

V odborném tisku se objevilo několik studií, jen jedna však hovoří o nových exoplanetách. HD 142 Anglo-australský vyhledávací projekt představil systém HD 142. Mateřská hvězda je nepatrně hmotnější než naše Slunce. Už v roce 2001 byla u hvězdy objevena exoplaneta o hmotnosti 1,25 Jupiteru, která okolo svého slunce obíhá s periodou 350 dní. K této [...]