92,270 článků


Pátek 8. června 2012


Jako β-glukany jsou označovány homopolysacharidy složené výhradně z glukózových jednotek. Tyto polymerní struktury se liší polohou vazby D-glukózy. Tato vazba může být (1→3)- ,(1→4)- nebo (1→6)-β-D-glykosidová. Tato skupina necelulózových polysacharidů se vyskytuje jako stavební složka ve stěnách rostlinných buněk. Nejčastěji jsou β-glukany získávány z buněčných stěn hub, mořských řas, obilovin nebo i bakterií. Dlouhodobě je studován vliv β-glukanů na zdraví a to ve vztahu k stimulaci imunitního systému, snižování hladiny cholesterolu a glykemie, antioxidační aktivity, protinádorové aktivity a radioprotektivní aktivity. Fungální β-glukany jsou např. v Japonsku využívány k léčbě rakoviny. Jsou přirozenou součástí potravin (celozrnné potraviny, kvasnice, některé typy hub jako hlíva ústřičná) nebo jsou v podobě různě čistých extraktů součástí doplňků stravy.

Alkalické akumulátory jsou jedny z nejvíce využívaných elektrochemických zdrojů proudu. Nikl-kadmiové (NiCd) akumulátory však obsahují toxické a poměrně drahé kadmium, pro výrobu nikl-metalhydridových (NiMH) akumulátorů jsou zase potřebné exotické materiály, jejichž naleziště se navíc nacházejí v zemích s vysokou politickou nestabilitou. Z toho opět pramení vyšší cena těchto systémů.

Umělci se rádi přirovnávají k vědcům. Odvolávají se přitom na skutečnost, že také podrobně zkoumají určité jevy a vztahy, hledají nové cesty, experimentují. Vědci se ovšem do podobného srovnání obvykle moc nehrnou … Ideou výstavy ve Školské 28 Trace the tweet bylo prozkoumat, do jaké míry se mohou věda a umění spojovat ve smyslu vzájemného obohacení. Vědkyně a umělkyně začaly ptáky, a tedy prvky létání, střetávání, shromažďování …

Automobil se stal běžnou součástí našich životů. Avšak jen za rok 2011 bylo na území České republiky zaznamenáno zhruba sedmdesát pět tisíc dopravních nehod. Ke zvýšení bezpečnosti automobilů slouží takzvané crash testy. U nás se těmito zkouškami zabývají lidé z Českého vysokého učení technického v Praze. Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství na Dopravní fakultě ve spolupráci s Výzkumným ústavem kolejových vozidel připravil zvláštní experiment – nechal srazit vlak s autem.