95,168 článků

3D televize se plíží do našich obýváků. Nejprve vlastně spíš do obýváků Japonska a Jižní Koreje. Podle odhadů výrobců jako je LG nebo Samsung bude na světě už v roce 2012 několik desítek milionů televizí zvládajících 3D zobrazení. A jako obvykle, je třeba připravit obsah. Korejský úřad dozpovědný za komunikace aktuálně oznámil, že začne rozdávat už [...]

V Austrálii, konkrétně v Novém jižním Walesu, byla otevřena a spuštěna největší větrná farma. Celkem se skládá z 67 větrných turbín Suzion S88 s výkonem 2,1 MW. Celkový výkon větrných elektráren tedy činí 140,7 MW. Projekt bude elektřinou zásobovat 60 000 domácností a také odsolovací zařízení v nedalekém Kurnellu. V současné době běží v Austrálii zhruba [...]

Někteří policejní psychologové se domnívají, že dosavadní postupy rozpoznávající pravdivé a nepravdivé výpovědi především na základě projevené nervozity, nejsou zcela spolehlivé; nervozita a její zevní projevy samy o sobě nemusejí vycházet z nepravdivosti výpovědi, ale mohou být důsledkem situace, na kterou vypovídající není zvyklý.

Podle dostupných vědeckých poznatků je antarktický ledový pokryv (na rozdíl od Arktidy) stále stabilní. V nedávných letech se sice z ledových šelfů na jejích okrajích odlomily ojedinělé ledové kry rozlohou odpovídající zhruba Rhode Islandu, ale ledové šelfy lemující Antarktidu jsou vytrvale nahrazovány ledem sestupujícím z nitra kontinentu, přičemž tento led je zase neustále doplňován přibývajícím sněhem.

Navzdory reklamám na desinfekční prostředky, jež líčí bakterie jako hnusná a nebezpečná stvoření, by nám bylo bez mikrobů ouvej. Celé tělo jimi máme doslova obalené. A ještě že tak. Nejnovější výzkum amerických mikrobiologů prokázal, že nás běžné kožní bakterie chrání před mnohem nebezpečnějšími mikrobiálními vetřelci.

Měření světelných veličin v astronomii je úloha zásadního významu. Že hvězdy svítí různě jasně vnímá již dítě v předškolním věku, pokud ovšem v současných poměrech má vůbec možnost hvězdnou oblohu spatřit. Proto také pokus o jakési změření jasnosti hvězd pochází již ze starověku. Hipparchos (asi 190 až asi 125 r. př. Kr.) rozdělil hvězdy podle jasnosti do šesti tříd ( bohužel klasifikoval jak se dodnes činí ve škole) takže nejjasnějším přisoudil klasifikaci 1, nejslabším 6. Poněkud nepříjemné matematické důsledky této skutečnosti se uplatňují i v současnosti.

V závěrečné sérii článků o PROFIBUS analyzátoru, si mimo jiné ukážeme připojení analyzátorem na PROFIBUS jako Master, následné ovládání Slave stanic, nastavování rychlosti sítě (Profibus na 9,6kbps jste ještě asi neviděli) a také instalaci a použití pluginů, které tento nástroj posouvají do dalších možností. Více ZDE

I vy se asi častěji vypravíte do zoologické zahrady v létě. Ale také zimní zoo má své kouzlo. Některá zvířata jsou dokonce čilejší v zimě než v jiných ročních obdobích. Eva Holá se vydala do Podkrušnohorského zooparku v Chomutově a tam se zeptala vedoucí propagace Martiny Pelcové, co všechno mohou návštěvníci během zimních měsíců vidět.