95,305 článků

První zprávou je, že urychlovač LHC dne 30. listopadu poprvé urychloval protony a dosáhl nového světového rekordu, když o „chlup“ překonal stávající rekord urychlovače Tevatron v laboratoři Fermilab (USA). Druhá se týká první publikace s fyzikálními výsledky urychlovače LHC, která byla vypracována na základě analýzy dat získaných při předchozích testech srážení protonů za nižších energií týmem experimentu ALICE.

Na konferencii "Nová iniciatíva pre ozdravenie klímy", ktorá sa uskutočnila 26. novembra 2009 v Košiciach, sa zúčastnilo viac ako 80 zástupcov verejnej správy, podnikateľov, vedcov, učiteľov i občanov prevažne Slovenska, Čiech a Nemecka,. Na konferencii signatári z Rakúska, Nemecka, Čiech, Poľska a Slovenska zverejnili KOŠICKÝ OBČIANSKY PROTOKOL PRE VODU, VEGETÁCIU A KLIMATICKÚ ZMENU (KOP16). K podpisom signatárov Protokolu sa pridali účastníci konferencie a vyzvali ich založiť platformu pre implementáciu a prezentovať túto iniciatívu na Kodanskom summite OSN pre klimatickú zmenu.

Když se rodina rozhoduje, čím podarovat nás dříve narozené, nebývá to problém. Apartní papuče, dýmka, nebo naopak kniha o škodlivosti kouření, krásná krabička na léky, sušené léčebné bahno na revma, teplá šála. Mimochodem mne napadá, proč se v době globálního oteplování ještě vyrábějí teplé šály? Prostě čím mladší dárce a starší obdarovaný, tím fantazie dárců klesá. My dříve narození to máme jednodušší. Životní zkušenost a existence vnoučat nám dává široké možnosti pro vánoční obdarování. Následující řádky budiž inspirací pro rodiče i prarodiče v předvánočním období při návštěvě prodejen GM Electronic.

číst dál


Pondělí 30. listopadu 2009


Velký hadronový srážkostroj je částicím schopen dodat tolik energie jako žádný jiný urychlovač před tím. Operační energie sice ještě ani zdaleka nedosahuje maximálních hodnot, přesto už LHC předčilo doposavad nejvýkonnější urychlovač Tevatron ve Fermilabu, který sídlí v městě Batavia poblíž Chicaga. Fyzici dnes protonovým svazkům v útrobách urychlovače dodali energii 1,18 TeV, slavný Tevatron naproti tomu pracuje s částicemi o energii 0,98 TeV (svazky se tedy srážejí s energií 1,96 TeV). Je to přesně deset dní, co se urychlovač LHC znova probudil k životu. Více než rok musel stát kvůli incidentu ze ...

Zpráva o stavu přírody a krajiny představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny. "Nejvážnější problémy české přírody a krajiny se dají popsat několika nečeskými slovy: urbanizace, fragmentace, unifikace a extensifikace versus intensifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, takže se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. A v neposlední řadě zatímco v některých regionech se zvyšuje intenzita využití půdy, například zástavbou či intenzivním zemědělstvím, jinde se nechává půda zcela ladem. Pozitivní ale je, že nyní rovněž můžeme pozorovat návrat některých živočichů, například rysa," konstatuje ministr životního prostředí Ladislav Miko, jeden z editorů Zprávy.

"Životní prostředí se oproti předchozímu roku zlepšilo. Pomohly nové ekologické zákony i podpora tisíců konkrétních projektů z evropských fondů. Ale bohužel největší část pozitivních změn je jen náhodným, vedlejším produktem hospodářské krize, při které samozřejmě klesla výroba. Tudíž s oživením ekonomiky se i znečištění může opět vrátit na původní hodnoty," komentuje ministr životního prostředí Ladislav Miko závěry Zprávy o životním prostředí ČR v roce 2008, kterou dnes projednala vláda.

V historickém magazínu Zrcadlo čerpáme ze vzpomínek pamětníků totalitních režimů, které můžete nalézt na serveru Paměť národa. O vysílení českého pohraničí po Mnichovské dohodě a zabrání Sudet víme poměrně hodně. Už méně je známo, že o pár let později postihl podobný osud také další česká města, která nebyla v pohraničí. Byla v nich totiž zřizována cvičiště vojsk SS.

Ve středu 25. listopadu byla skutečně krásná noc. Už časně po soumraku byl ke spatření přelet ISS a raketoplánu Atlantis, jakoby obě tělesa drželo neviditelné lano. Ten samý skvost se pak opakoval o hodinu a půl později. Na Měsíci se pomalu poodhaloval kráter Plato význačný svou majestátnou stínohrou v období kolem první čtvrti. A do toho se odehrál soumrak, který by se zdaleka nedal popsat typickým scénářem.