95,305 článků

Na povrchu Titanu mohou být lepší podmínky k životu, než se dosud předpokládalo. Pokud se ale skutečně na Saturnově měsíci nachází primitivní život, je založen na zcela jiných základech než ten pozemský.   Povrch Titanu je příliš chladný (cca -180 °C) na to, abychom na jeho povrchu nalezli vodu v kapalném skupenství. Podobnou funkci jako má na [...]

Stále zajímavé téma pro mnoho a mnoho profesionálních techniků i amatérských bastlířů je dálkové měření a řízení. Vedle bezdrátové komunikace, která je sice stále populárnější, ale na provoz a zprovoznění dost náročná, je zde stále ještě klasický a již ověřený drátový Ethernet (Internet). Ten sice neposkytuje takovou flexibilitu jako bezdrátová WiFi komunikace, ale na druhou stranu je výrazně méně náročný na hardware i software a díky tomu jsou produkty výrazně levnější a hlavně jednodušší.

číst dál

Galileovské měsíce Jupiteru mají své místo v historii astronomie zcela nezastupitelné. Díky jejich objevu byla známa analogie Sluneční soustavy, díky Galileovým záznamům jejich pozorování byla nalezena první pozorování Neptunu z přelomu let 1612/1613, díky Cassiniho pozorování zatmění měsíců Jupiterem určil Olaf Römer v roce 1676 rychlost světla, jejich pozorování sloužila na přelomu 18. a 19. století k určování [...]

3D televize se plíží do našich obýváků. Nejprve vlastně spíš do obýváků Japonska a Jižní Koreje. Podle odhadů výrobců jako je LG nebo Samsung bude na světě už v roce 2012 několik desítek milionů televizí zvládajících 3D zobrazení. A jako obvykle, je třeba připravit obsah. Korejský úřad dozpovědný za komunikace aktuálně oznámil, že začne rozdávat už [...]

V Austrálii, konkrétně v Novém jižním Walesu, byla otevřena a spuštěna největší větrná farma. Celkem se skládá z 67 větrných turbín Suzion S88 s výkonem 2,1 MW. Celkový výkon větrných elektráren tedy činí 140,7 MW. Projekt bude elektřinou zásobovat 60 000 domácností a také odsolovací zařízení v nedalekém Kurnellu. V současné době běží v Austrálii zhruba [...]

Někteří policejní psychologové se domnívají, že dosavadní postupy rozpoznávající pravdivé a nepravdivé výpovědi především na základě projevené nervozity, nejsou zcela spolehlivé; nervozita a její zevní projevy samy o sobě nemusejí vycházet z nepravdivosti výpovědi, ale mohou být důsledkem situace, na kterou vypovídající není zvyklý.

Podle dostupných vědeckých poznatků je antarktický ledový pokryv (na rozdíl od Arktidy) stále stabilní. V nedávných letech se sice z ledových šelfů na jejích okrajích odlomily ojedinělé ledové kry rozlohou odpovídající zhruba Rhode Islandu, ale ledové šelfy lemující Antarktidu jsou vytrvale nahrazovány ledem sestupujícím z nitra kontinentu, přičemž tento led je zase neustále doplňován přibývajícím sněhem.

Navzdory reklamám na desinfekční prostředky, jež líčí bakterie jako hnusná a nebezpečná stvoření, by nám bylo bez mikrobů ouvej. Celé tělo jimi máme doslova obalené. A ještě že tak. Nejnovější výzkum amerických mikrobiologů prokázal, že nás běžné kožní bakterie chrání před mnohem nebezpečnějšími mikrobiálními vetřelci.