223 článků s nálepkou česká věda

Vedení města Brna podepsalo 9. června 2008 rámcovou smlouvu o spolupráci s vedením Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně. Smlouva naplňuje společný strategický záměr úspěšně připravit a realizovat projekt Středoevropského technologického institutu (Central European Institute of Technology – CEITEC).

Rámcová smlouva o spolupráci

číst dál


Pátek 30. května 2008


Vědci z Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB) spolu s americkými a německými kolegy prokázali v rostlinách přítomnost bílkovinného komplexu zvaného exocyst. Exocyst je klíčový pro řízení a směrování (polaritu) růstu buněk, ovšem zatím byl popsán pouze u živočichů a kvasinek. Jeho objev u rostlin otevírá nové možnosti zkoumání procesů, kterými se rostlinné buňky orientují v prostoru a získávají tvar. Výsledky byly zveřejněny v nejnovějším čísle Plant Cell, nejprestižnějším časopisu v oboru rostlinné biologie.

číst dál


Čtvrtek 29. května 2008Úterý 27. května 2008


Projekt NETME Center (New Technologies for Mechanical Engeneering) – umožní z Brna vytvořit centrum výzkumu a vývoje nových technologií pro oblast strojírenství. Financován bude z OP Evropských strukturálních fondů. Projekt vychází ze strategie rozvoje Jihomoravského kraje a jeho cílem je zvýšit konkurenceschopnost strojírenství v regionu.

číst dál


Pondělí 26. května 2008


Vítěze veřejné Soutěže o nejlepší podnikatelský záměr roku 2007 vyhlásil rektor Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Stalo se tak v rámci workshopu s příznačným názvem „Výzkum a vývoj pro inovace, inovace pro podnikání“, který se uskutečnil ve čtvrtek 22. května 2008 v nové budově Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava v Ostravě-Porubě.

číst dál


Úterý 20. května 2008Pondělí 19. května 2008Pátek 16. května 2008Úterý 13. května 2008Pondělí 12. května 2008


Robotickému dalekohledu D50, který je ve zkušebním provozu v Astronomickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Ondřejově, se podařilo poslední dubnovou noc napozorovat optický dosvit gama záblesku označeného GRB080430. Předběžné výsledky pozorování byly publikovány týmem skupiny Astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení ústavu v mezinárodním GCN cirkuláři číslo 7651. Podrobná vědecká analýza získaných dat právě probíhá, získané výsledky budou publikovány ve vědeckém recenzovaném časopise.

číst dál


Pondělí 28. dubna 2008


synchrotron.jpgV České republice (a v Brně zejména) má v příštích letech vzniknout hned několik významných center vědy. Jak tato centra ovlivní českou vědu? Bude vůbec dostatek lidí, kteří zaplní nové pracovní pozice? Mají tato centra šanci přitáhnout vědce ze západní Evropy nebo naopak budou obsazována vědci z východních, případně asijských zemí? (more…)


Čtvrtek 24. dubna 2008Úterý 22. dubna 2008Pondělí 14. dubna 2008


V Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., je instalován plazmový reaktor PLASGAS pro zplynování pevných organických látek a vitrifikaci anorganických látek s novým typem plazmatronu s hybridní stabilizací oblouku, který rovněž vyvinul a patentoval tento ústav. Vysoká účinnost plazmatronu se ověřila při pyrolýze organických látek. Pyrolýzou biomasy byl získán syntetický plyn s vysokým obsahem vodíku a CO a velmi nízkým obsahem CO2 a vyšších uhlovodíků.

číst dál

Vědci z Technické univerzity v Liberci umějí změřit komfortní vlastnosti textilií. Zákazník tak může získat potřebné informace o vlastnostech výrobku, který si kupuje. Ke komfortu moderních, zejména sportovních, textilií patří pocit tepla a suché pokožky. U levných oděvů se vlhkost hromadí v textilii a zhoršuje její tepelnou izolaci a při kontaktu s pokožkou vyvolává nepříjemný pocit vlhkosti, neboť vzrůstá její tepelná jímavost a tření.

číst dál


Pátek 11. dubna 2008Čtvrtek 10. dubna 2008


Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity pořádá pro středoškolské studenty, kteří se chtějí dozvědět, jak se dnes dělá biologie, a vyzkoušet si práci biologa na konkrétních modelových problémech, akci nazvanou “Týden se současnou biologií”. Letošní ročník proběhne od 30. 6. do 5.7. Pokud máte zájem se jej účastnit, najdete potřebné informace na konci této stránky.


Pondělí 7. dubna 2008


V areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích byl v pondělí 7. dubna 2008 slavnostně položen základní kámen Biotechnologického inkubátoru INBIT. Investorem budovy s celkovou plochou téměř 3 400 m2 je Jihomoravský kraj. Náklady na výstavbu INBIT jsou hrazeny z prostředků Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a Jihomoravského kraje. Provoz objektu bude zabezpečovat Jihomoravské inovační centrum (JIC). Odborným garantem projektu je Masarykova univerzita v Brně.

číst dál


Pátek 4. dubna 2008Čtvrtek 3. dubna 2008


Klára Hoyerová a Miroslav Kamínek z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., (ÚEB) ve spolupráci s Technickou univerzitou (ETH) ve švýcarském Curychu zkoumali enzym nezbytný pro tvorbu rostlinného hormonu cytokininu. Zjistili, že pokud se jeho aktivita pokusně zvýší, dokáže rostlina nadbytečný cytokinin zneškodnit. Rovněž objevili, jakým způsobem je enzym směrován do různých částí buňky. Výsledky byly zveřejněny v posledním čísle prestižního časopisu Plant Physiology.

číst dál