223 článků s nálepkou česká věda

Brněnské vysoké školy dokončily první fázi příprav projektu Středoevropský technologický institut (CEITEC), který se stane centrem excelentní vědy v Brně. Projekt CEITEC již byl zařazen na seznam velkých projektů, jenž je přílohou návrhu operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Cílem projektu je vytvořit špičkové podmínky a zázemí pro rozvoj výzkumu biotechnologií, biomedicíny a pokročilých materiálů, a tím zvýšit konkurenceschopnost regionu i celé ČR v Evropě.

číst dál


Středa 2. dubna 2008Pondělí 31. března 2008Pátek 28. března 2008Čtvrtek 27. března 2008


UNIVERZITA ZÍSKALA PRO SVŮJ PROJEKT DOTACI 142 MILIONŮ KORUN Z EVROPSKÉ UNIE

Nadstandardně vybavené laboratoře s prostředím odpovídajícím aseptickému operačnímu sálu, kanceláře a další prostory nabízí ode dneška inovativním podnikům Vědeckotechnický park Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Univerzita do jeho vybudování investovala 225,8 milionů korun, více než polovinu prostředků získá zpět z Operačního programu Průmysl a podnikání. Stavební práce přitom přišly na 155 milionů.

číst dál


Pátek 21. března 2008Pondělí 10. března 2008


Již druhou sezónu sloužila antarktická stanice Masarykovy univerzity české vědě. Na dobu šesti týdnů se stala pracovištěm i domovem pro patnáctičlenný tým vědců a dva technické pracovníky. Vědecký tým tvořili klimatologové a biologové z Masarykovy univerzity, botanici z Botanického ústavu Akademie věd a Jihočeské univerzity, ornitolog z Univerzity Palackého v Olomouci a geologové z České geologické služby. Jediným zahraničním účastníkem letošní mise byl skotský specialista na logistiku a pobyt v horském a chladném prostředí Nick Halls.

číst dál


Pátek 7. března 2008


Dosavadní metody léčby nádorových onemocnění, chirurgická excise nádorů, chemoterapie a radioterapie (nebo jejich kombinace), jsou standardními terapeutickými postupy. Obě terapie využívají známé a ověřené účinky chemických látek a známých fyzikálních polí na živou tkáň. Jejich efektivita je závislá na řadě faktorů, především na typu nádoru a stádium jeho progrese. Některé nádory však vykazují rezistenci jak k chemoterapii, tak i k radioterapii, jako je tomu např. u lidského maligního melanomu.

číst dál


Pondělí 3. března 2008


V obci Pchery na Kladensku byla 28.2. dokončena instalace dosud největších větrných elektráren v ČR, nyní se připravuje připojení k rozvnodné soustavě.
Byly instalovány dva stožáry vysoké 88 m, které nesou rotory s listy o průměru 100 m, instalovaný výkon každého z větrníků je 3 MW a obě elektrárny by měly ročně dodávat kolem 11 - 13 GWh, což prý vystačí pro provoz přibližně 5 000 průměrných domácností.
Majitelem i provozovatelem zařízení za 190 mil. Kč je společnost ČES, generálním dodavatelem bylo ČKD Blansko Wind.

číst dál


Neděle 2. března 2008


Zástupci vedení VUT v Brně představili projekty, pro které chtějí v příštích letech získat finanční prostředky z operačního programu Evropských strukturálních fondů Výzkum a vývoj pro inovace. Z tohoto programu by mohla Česká republika získat na rozvoj své výzkumné základny do roku 2015 až 65 miliard korun.

číst dál


Čtvrtek 28. února 2008Středa 27. února 2008Úterý 26. února 2008Pondělí 25. února 2008Pátek 22. února 2008