140 článků s nálepkou člověk


Pondělí 26. ledna 2009Čtvrtek 22. ledna 2009


Lidský hlad stál už život řadu živočišných druhů. Člověk se pravděpodobně spolupodílel na zmizení čtvrtohorní „megafauny“ – mamutů, srstnatých nosorožců nebo ledních medvědů, lidskému hladu padli ale také například pták alka velká nebo obrovitý vodní savec koroun bezzubý. Nyní se zdá, že lidský hlad by mohl ze zemského povrchu odstranit i některé druhy žab.


Pátek 16. ledna 2009Čtvrtek 15. ledna 2009Středa 31. prosince 2008


Čím se liší člověk od zvířete? Poslední baštou lidství, která ještě odolávala náporu skeptiků z řad zoologů, byly lidské morální kvality. Rozhodovat mezi dobrým a zlým by zkrátka zvířata umět neměla. Poslední výsledky amerických psychologů ale naznačují, že i lidský pocit viny či morální čistoty má zřetelný fyziologický základ.


Pátek 12. prosince 2008


Většina expertů se shoduje na tom, že Homo sapiens vznikl v Africe asi před 200 000 lety a byl inteligentnější než časné druhy hominidů. Otázkou ovšem je, jestli k nárůstu inteligence došlo v jediném evolučním "skoku", nebo jestli šlo o pozvolný vývoj. Nové datování nálezů z Etiopie naznačuje, že správná je spíše druhá možnost.


Pondělí 8. prosince 2008Středa 3. prosince 2008


Když řekneme, že uplynulo 100 let od narození někoho, většinou si jeho narození pouze připomínáme. V dnešním případě to ale musíme říct jinak: 28. listopadu své sté narozeniny oslavil jeden z nejvýznamnějších antropologů a etnografů Claude Lévi-Strauss. Více Danu Mrázkovi řekla Mgr. Markéta Dvořáková z Katedry občanské výchovy a filozofie Pedagogické fakulty UK v Praze.


Pátek 21. listopadu 2008Pátek 14. listopadu 2008Středa 12. listopadu 2008Úterý 28. října 2008Středa 22. října 2008Čtvrtek 16. října 2008Středa 8. října 2008Úterý 30. září 2008Pondělí 29. září 2008


Často to vypadá, že dítěti řeknete stokrát: „Tohle nesmíš!“ nebo „Takhle je to špatně!“ A ono to stejně udělá znova. Anebo naopak chválíte a chválíte… a výsledky se stejně nedostavují. Vědci přišli na to, že je třeba zohlednit jejich věk. Osmileté děti mají na rozdíl od dvanáctiletých dětí anebo dospělých zásadně odlišnou strategii učení.


Sobota 20. září 2008Čtvrtek 11. září 2008Středa 10. září 2008Pondělí 1. září 2008


Těžko bude někdo z vás váhat při pohledu na šimpanze, zda se náhodou nejedná o člověka. Přesto genom šimpanzů a lidí je z 98 % identický. Co tedy může za to, že je člověk člověkem? Které geny jsou za to zodpovědné? Odpovědi už můžete hledat s Mgr. Janem Pačesem, Ph.D., při přednášce "Člověk a šimpanz - jak veliké genetické rozdíly jsou důležité?"