211 článků s nálepkou biologie

Buňky jsou nesmírně složité útvary, ve kterých se odehrává obrovské množství dějů. Pokud bychom přirovnali jádro lidské buňky k pokoji o 20 m2, pak bychom tam museli vměstnat 46 lanek o tloušťce dvou milimetrů a celkové délce dvou tisíc kilometrů. Přitom tu probíhá tu přepis genů z DNA do RNA, nejrůznější molekuly RNA v jádře vyzrávají a pohybují se na místo určení. Obrovský exponenciální nárůst poznatků získaných nejrůznějšími metodami nedávno přivedl vědce k zásadnímu problému: Jak dát do souvislosti údaje o biochemických pochodech v buňce se strukturami pozorovanými v mikroskopu? Díky speciálním přístrojům mohou nyní biologové označit nejrůznější útvary a bílkoviny fluorescenčními značkami a pozorovat, jak s nimi živá buňka manipuluje. Další přístroj je obdobou nám známějšího tomografu – zatímco ten používaný lékaři vytvoří prostorovou představu o orgánech lidského těla, elektronový mikroskop, který používají vědci z Ústavu buněčné biologie a patologie, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, dokáže zobrazit 3D struktury buňky.


Pondělí 18. února 2008Pondělí 11. února 2008Pátek 8. února 2008


Klasický model, kdy má dítě „jen“ dva rodiče - matku a otce – už vzal dávno za své. Oplození ve zkumavce, dárcovství pohlavních buněk a možnost najmout náhradní matku k donošení embrya splétá kolem některých dětí gordické uzly vztahů. Dárce spermatu pro oplození ve zkumavce je biologickým otcem. Dárkyně vajíčka je biologickou matkou. Pár, který tyto pohlavní buňky dostal, se stane otcem a matkou de iure. V některých zemích může za „matku de iure“ či biologickou matku donosit embryo a porodit dítě „pěstounská matka“ (foster mother). Kolem malého človíčka tak může být hned pět lidí, kteří jsou nějakým způsobem jeho rodičem.


Čtvrtek 7. února 2008Středa 6. února 2008Pátek 1. února 2008Čtvrtek 31. ledna 2008Pondělí 28. ledna 2008


My novináři milujeme senzační titulky. Proto jste koncem minulého týdne mohli snadno narazit na zprávu o tom, že vědci stvořili umělý život. Ve skutečnosti stvořili nikoli život, ale, řekněme, návod na fungování života. Budeme-li přesní, vlastně ani ten nestvořili. Jen okopírovali. A ještě ne sami. Přesto jsme svědky něčeho významného...


Neděle 27. ledna 2008Pátek 25. ledna 2008Středa 23. ledna 2008Pondělí 21. ledna 2008Sobota 19. ledna 2008