188 článků s nálepkou chemie


Pondělí 7. ledna 2008Středa 19. prosince 2007Pátek 14. prosince 2007Úterý 11. prosince 2007


Medicína v nedávné době značně pokročila, když dokázala nahradit nemocné klouby kovovými. Ukázalo se však, že kov se při dlouhodobém namáhání nepatrně opotřebovává. V těle se pak hromadí mikroskopické částice a způsobují záněty. V Ústavu makromolekulární chemie AV ČR nyní vyvinuli materiál na bázi polyetylénu, který funguje jako měkké ložisko pro kovový kloub a zabraňuje otěru. Podle podaného patentu se již u nás začaly nové klouby vyrábět – ukážeme tedy, jak vypadá výrobní zařízení, kde tyto náhradní díly vznikají.

Použitím sluneční energie chtějí vědci přeměňovat oxid uhličitý na oxid uhelnatý. Zatímco oxid uhličitý patří mezi skleníkové plyny, oxid uhelnatý je vysoce žádanou surovinou, kterou lze použít k získání vodíku, výrobě metanolu, benzínu, nafty...


Pondělí 10. prosince 2007Úterý 27. listopadu 2007


Každý z nás svým blízkým občas rád kupuje nějaký pěkný dárek. Například mýdlo. Ale co to vlastně mýdlo je? A jak se vyrábí? To nám osvětlí Michael a zároveň předvede, jak si krásné a voňavé mýdle z vepřového sádla vyrobit vlastními silami doma.

Copak se asi skrývá na povrchu? To zajímá hlavně odborníky při výrobě čipů, kteří si ověřují kvalitu výrobního postupu. Zajímá to ale i astronomy, kteří chtějí určit původ meteoritu. Nebo to potřebují vědět technologové jaderných elektráren. Povrch trubek chladicího okruhu prozradí, kdy je třeba okruh vyměnit a předejít tak možné havárii. Jedním z nejdokonalejších způsobů, jak zjistit a změřit chemické složení povrchu, je supercitlivá metoda zvaná SIMS (hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů), kterou v současné době jako jediní u nás používají na katedře fyziky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Středa 21. listopadu 2007


Pracovníci univerzit v Delawaru a Wisconsinu ustavili nový světový rekord, když zaznamenali nejkratší chemickou vazbu mezi dvěma kovy. Konkrétně mezi dvěma atomy chromu. Rekordní vzdálenost činí pouhých 1,803 A, což je asi miliardtina síly lidského vlasu. O výzkumu informuje Journal of the American Chemical Society.


Středa 14. listopadu 2007Pátek 9. listopadu 2007Neděle 24. prosince 2006