163 článků s nálepkou ekologie

Postoj australské vlády k problematice globálního oteplování se zásadně změní. V parlamentních volbách totiž s přehledem vyhrála opoziční labouristická strana (ALP), jejíž vedoucí představitelé si stanovili dvě priority - stažení australských vojáků z Iráku a boj proti klimatickým změnám. Dá se tak očekávat, že Austrálie v nejbližší budoucnosti přistoupí k podepsání Kjótského protokolu. Doposud vládnoucí konzervativci odmítali snižování emisí skleníkových plynů s argumentem, že by to mělo negativní dopady na ekonomiku. Austrálie produkuje v přepočtu na jednoho obyvatele nejvíce skleníkových plynů na světě. Na druhém místě jsou Spojené státy, třetí je Indie. V celkových číslech patří první dvě pozice Spojeným státům a Číně. Další informace: ABC News, News.com.au, BBC News, Novinky


Úterý 20. listopadu 2007


Sharon Doty z University of Washington s početným týmem kolegů úspěšně geneticky upravili hybridní topoly. Badatelé pracovali s velmi životaschopnými kříženci osiky (Populus tremula) a topolu bílého (Populus alba), kterým se říká topol šedý (Populus x canescens). Vznikají spontánně v přírodě i záměrným křížením, vzhledově jsou tak zhruba mezi rodiči, což u kříženců zdaleka neplatí vždycky, ale u t...


Pondělí 19. listopadu 2007


Závěrečné shrnutí čtvrté hodnotící zprávy o podnebných změnách přestavil 16. listopadu 2007 ve španělské Valencii Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC). Autoři v dokumentu konstatují, že změny podnebí jsou zcela nezpochybnitelné. Stoupají průměrné globální teploty ovzduší i vody v oceánech. Jedenáct z posledních dvanácti let patřilo k dvanácti nejteplejším rokům od zahájení soustavných měření v roce 1850. Ledovce na celé planetě ustupují. Rychost zvyšování mořské hladiny se zvýšila z průměrných 1,8 milimetru za rok po roce 1961 na 3,1 milimetru po roce 1993.

Změny klimatu na Zemi jsou jednoznačné a jejich dopad může být prudký a nevratný - takový je jeden ze závěrů, k nimž dospěli účastníci týdenního zasedání Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) ve španělské Valencii. Na závěr svého jednání připravili dvacetistránkový dokument, který obsahuje náměty pro další boj proti klimatickým změnám a který je míněn jako doporučení vedoucím představitelům zemí při jejich politickém rozhodování.


Čtvrtek 15. listopadu 2007


Nedostatek vody pro závlahy sužuje zemědělce v mnoha částech světa. Někde proto začínají ve velkém používat i odsolenou mořskou voda. Například ve Španělsku končí každý pátý litr odsolené mořské vody na polích. Izraelští odborníci se nyní hlouběji podívali na důsledky závlahy odsolenou mořskou vodou a došli k závěru, že porostům často více škodí než prospívá.


Středa 14. listopadu 2007Úterý 13. listopadu 2007


Ve španělské Valencii včera začala týdenní konference vědců a politiků ze 145 zemí, jejímž úkolem je vypracovat závěrečnou zprávu k aktuálním vědeckým poznatkům týkajícím se globálních klimatických změn. Zasedání Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) má připravit faktické podklady pro klíčové jednání, které příští měsíc v indonéském Bali zahájí přípravu nové globální strategie boje proti emisím skleníkových plynů po roce 2012, kdy vyprší platnost první fáze Kjótského protokolu.


Neděle 11. listopadu 2007Sobota 10. listopadu 2007Středa 7. listopadu 2007Úterý 6. listopadu 2007