102 článků s nálepkou energie


Čtvrtek 17. července 2008Středa 16. července 2008Pátek 11. července 2008Úterý 8. července 2008Pondělí 7. července 2008Neděle 29. června 2008Minulý týden jsem na ČT24 viděl docela zajímavý díl pořadu Planeta věda shrnující základní fakta o větrných elektrárnách, v němž se k problematice kromě techniků a zastánců vetrné enrgie vyjadřují i ekologové. Video je dostupné na této stránce.
V pořadu padla i zmínka o větrných mapách ČR, proto jsem trochu pátral, a nakonec našel pár úlovků.

číst dál


Neděle 22. června 2008


Není pochyb o tom, že v Evropské unii jsou v módě technologie vedoucí k získávání energie z obnovitelných zdrojů. Jistě, snaha je to správná, ale nemá asi smysl pevně stanovovat, kolik procent elektrické energie musí každá země vyrobit z obnovitelných zdrojů, neboť každá země má jiné možnosti pro jejich uplatnění.

Nejlépe jsou na tom země, které mají mořské pobřeží či hory. Hornaté země mohou využít potenciál vodních elektráren. Přímořské země jsou na tom ještě lépe. Existuje spousta projektů na využití pobřežních oblastí, spousta zemí plánuje rozmístit větrné farmy do mělkého moře při pobřeží. Sice tím odpadne problém zošklivení krajiny, ale otázkou je vliv hluku na mořské živočichy. Lépe proto vypadají plány na využití energie přílivu a odlivu či energie mořských vln.

Příčinou přílivu a odlivu jsou slapové sily Měsíce a Slunce. Při stavbě přílivových elektráren je nutno zvážit vhodnost vybrané oblasti, neboť klíčový parametr - výška přílivu a odlivu - není všude stejná, závisí především na tvaru pobřeží. Chod slapových sil, a tím přílivů a odlivů, není pravidelný. Při stavbě přílivových elektráren je třeba přihlížet ke všem vlastnostem toho či onoho místa a ke všem nepravidelnostem, které s sebou nese.

Pobřežní oblasti jihozápadní Anglie mají poměrně velké hladinové rozdíl během přílivu a odlivu. Toho si byla vědoma britská vláda a schválila projekt výroby elektřiny z mořských vln. Projekt OHEG (Ocean Hydro Electricity Generator) mnohostranně využívá energii moře. Kapacitu bude mít až 30 MW. Bude pracovat zhruba 16 kilometrů od pobřeží Cornwallu. První dodávka proudu pro 14000 domácností by měla být v roce 2009.


Konstrukčně bude OHEG představovat systém umělých plovoucích ostrůvků s úzkými průlivy, kde se budou nacházet přílivové turbíny, které využijí kinetickou energii přílivových a odlivových vln. Ostrůvky budou navíc obsahovat i klasické větrníky a energetické jednotky, které budou vyrábět elektrickou energii při změnách mořské hladiny.

Elektrárna OHEG bude unikátní v tom, že bude dodávat elektrický proud nepřetržitě, což stávající přilivové elektrárny nedokáží. Koncepce OHEG ukazuje možnou budoucí cestu v energetice - využití více typů přirodních sil v jedné elektrárně - což by vyřešilo problém nepravidelnosti dodávky el. energie, kterým trpí zejména větrné elektrárny.

Zdroje a další informace
hi-spec-uk.com, renewableenergyworld.com, tyden.cz


Linkuj! Přidej do záložek na Jagg! pošli na vybrali.sme.sk Návštěvní kniha


Sobota 21. června 2008Čtvrtek 12. června 2008


S rozvojem společnosti, využívá lidstvo stále více energie. V současnosti jí spotřebujeme ročně asi 400 x 10 na 18 joulů. Nepředstavitelné číslo. A tradičních zdrojů energie, jako je například ropa nebo uhlí ubývá. Často se hovoří o energetické krizi a to i přesto, že téměř nevyčerpatelný zdroj energie máme na dosah - sluneční záření.


Úterý 3. června 2008


Solární vůz z dílny ČVUTJiž sedmý ročník závodu Rallye Solaire odstartoval v neděli ze španělské Barcelony s jediným cílem. Dostat se do Toulouse ve Francii, kde trasa podniku končí. Vozidla by měla 400km vzdálenost překonat za dobu kratší než jeden týden, což závisí vzhledem k jejich pohonu na počasí.
Do závodu se mohl přihlásit úplně každý, kdo splnil jednoduchou podmínku - energie pro pohon vozu musí pocházet ze solárních panelů umístěných přímo na vozidle.

číst dál


Úterý 20. května 2008Čínský tesař Ma Yanjun z vesničky Qiqiao v provincii Shaanxi sestavil originální solární kolektor za použití 66 lahví od piva, pár metrů gumových hadic a dřevěného rámu.
Motivací pro vynález byla autorova matka, které prý chtěl dopřát trochu teplé vody. A jelikož běžné solární systémy jsou příliš drahé, rozhodl se, že si postaví svůj vlastní z materiálů, které najde doma. Autor tvrdí, že jeho nápad by mohl pomáhat ve všch všech chudších oblastí jeho země. Zatím slaví úspěchy ve své vesnici, kde pomáhal se stavbou obdobných zařízení svým dalším dvaceti sousedům.

číst dál


Pátek 16. května 2008Čtvrtek 15. května 2008Neděle 4. května 2008Čtvrtek 24. dubna 2008


Vodík – energetická surovina budoucnosti – využití polymerních pěn pro separaci, skladování a absorpci vodíku

Světová spotřeba energie se zvětšuje rychlým tempem. Tento nárůst je třeba alespoň zčásti pokrýt pomocí nových, rozsáhlých a obnovitelných zdrojů energie, které neprodukují škodliviny. Příspěvkem k řešení nastolených otázek by mohl být rozvoj vodíkové energetiky.

číst dál


Pondělí 14. dubna 2008Neděle 13. dubna 2008


V poslední době zažívá Česká republika nebývalý boom ve větrné energetice. Celkový instalovaný výkon, tedy výkon maximálně dosažitelný, přesáhl v tomto roce 112 MW (jeden dukovanský blok VVER 440 má výkon 440MW při menším záběru půdy...), a to převážně díky neuvěřitelnému lobbingu energetických firem.

Jistě větrné elektrárny jsou při vlastním procesu výroby energie čisté, tedy neprodukují žádné emise a odpad, ale je nutné je stavět ve velkém počtu, a tím pádem zabírají velkou plochu v krajině. Většina malých vesnic, např. na Jižní Moravě (Břežany, Pavlov), nabídku od lobbistických firem na možnou instalaci větrných elektráren neodmítnou, protože tak získají nemalé peníze do rozpočtu obce.

Stavba větrných elektráren by měla být konzultována s odborníky, kteří vytvářejí tzv. větrné mapy. Nejlepší podmínky pro větrné elektrárny (VE) mají státy, které mají dlouhé mořské pobřeží. U nás je vhodných míst poměrně málo - v úvahu přicházejí oblasti s nadmořskou výškou vyšší než 650 m, které jsou ovšem často zahrnuty do různých chráněných oblastí. V ČR se tedy pro stavbu VE hodí nejvíce zejména oblast Krušných hor, Jižní Morava podstatně méně.

Mezi největší limitující faktory VE patří pronikavá závislost výkonu na rychlosti větru. Výkon VE závisí na třetí mocnině rychlosti větru, což znamená, že malé změny v rychlosti větru vyvolají velké změny ve výkonu elektrárny. VE proto pro svou činnost potřebují ideální povětrnostní podmínky - vítr nesmí být ani slabý, ani příliš silný, proto často bývá využíváno jen několik málo procent potenciálního výkonu.

Tato skutečnost je vyjádřena tzv. koeficientem ročního využití, který se vypočítá jako poměr roční vyrobené energie a maximálně dosažitelné roční energie.


Podle Českého statistického úřadu dosáhl koeficient ročního využití v roce 2005 pouze 11%, z toho lze vidět, že většina VE je postavena v nevyhovujících lokalitách. Např. větrná farma Sternwald na rakousko-českých hranicích ve východní části Šumavy dosáhla se svými 7 větrnými elektrárnami o instalovaném výkonu 14 MW koeficientu ročního využití za první 4 měsíce roku 2007 32,3 % (přičemž po zbytek téhož roku to bylo necelých 20%)

Výkon VE je velmi proměnlivý, o tom mohou vyprávět naši němečtí sousedé, kde je instalováno podstatně více VE. Německo proto často čelí prudkým výkyvům okamžitě dostupné elektrické energie. Když zrovna vane čerství vítr, pak mají elektřiny nadbytek, zato když panuje bezvětří tak ji mají málo. S tím souvisí základní problém energetiku, a to, že elektrická energie se špatně skladuje. Pokud by se tento problém u VE podařilo překonat, pak se mohou stát i v našich podmínkách větrné elektrárny významným prvkem v energetické soustavě naší republiky.

Na závěr stručný přehled některých výhod a nevýhod VE

Výhody
 1. žádné emise a odpad při výrobě energie
 2. nulová spotřeba fosilních paliv během výroby elektřiny
 3. půdu kolem větrníků lze obdělávat
Nevýhody
 1. Nelze je instalovat všude
 2. Činnost strojové elektrárny vždy vytváří určitý hluk
 3. Příliš malý výkon na jednotlivý větrník, s čímž souvisí příliš velký záběr půdy
 4. VE mohou produkovat vibrace, které se mohou projevit vznikem prasklin ve zdech domů
 5. V horských oblastech se na VE v chladnějších částech roku tvoří námrazy, které ohrožují okolí
 6. Vliv na životní podmínky ptáků a létajících savců (hluk+přímý kontakt s rotory)
 7. Kvůli výšce až 150 m tvoří nepřehlédnutelnou dominantu krajiny
 8. Průměrná cena vyrobené energie v Evropě je asi 3 krát vyšší než cena energie vyrobené klasickými či jadernými elektrárnami
Zdroje a další informace cs.wikipedia.org, aktualne.cz (1,2)

Linkuj! Přidej do záložek na Jagg! pošli na vybrali.sme.sk Návštěvní kniha


Středa 9. dubna 2008Pátek 28. března 2008


Lithium-sírové baterie

Z organizace SEVEn, střediska pro efektivní využívání energie, jsme dostali zajímavý tip na nový typ baterií. Jedná se o lithium-sírové baterie, které proti klasickým lithium-iontovým bateriím nabízejí výrazně vyšší kapacitu při nižší hmotnosti. Jednou ze společností, která se zabývá jejich vývoje je například Sion Power. Podle oficiálních stránek, kde lze najít také podrobnější technické specifikace, jsou tyto baterie vhodné mimo jiné také do elektromobilů a hybridních automobilů. Teoretický dojezd takto vybavených vozů by pak mohl být kolem 350 km či více. Vedle technologií společností Altairnano či A123Systems se tak jedná o další slibný krok k elektromobilové budoucnosti.

zdroj: sionpower, tip: Ing. Tomáš Voříšek


Středa 19. března 2008


Magazín EV World přinesl aktuálně zajímavý článek srovnávající energetickou výtěžnost jednotlivých typů rostlin při zpracování na biopalivo. Pokud byste jeden akr půdy osadili sójou a tu přeměnili na bionaftu, mohli byste pak na ni ujet za rok zhruba 3800 km. Několikanásobně více energie v sobě ukrývá kukuřice přeměněná na bioethanol (28 800 km). Následuje větrná energie - jeden akr větrných elektráren by "dal" 288 000 km. Zajímavé je, že v případě mořských řas by to bylo ještě více, a to 592 000 km. Zdaleka nejvíce by ale bylo možné z 1 akru půdy získat při zapojení solárních článků, a to pro ujetí až 3 600 000 km.

energie z půdy

číst dál


Úterý 18. března 2008