233 článků s nálepkou fyzika


Úterý 22. dubna 2008Sobota 19. dubna 2008Středa 16. dubna 2008Úterý 15. dubna 2008


V současné době se dokončuje budování Střediska pro iontovou terapii nádorů na Klinice University v Heidelbergu. Na podzim se očekávají první pacienti. Ověřování této metody, které probíhalo v posledních deseti letech na urychlovači těžkých iontů v laboratoři GSI v Darmstadtu, jsem byl nadšeným divákem při svých pobytech v tomto ústavu. Proto bych chtěl čtenářům Osla tuto metodu i nové pracoviště přiblížit.


Pondělí 14. dubna 2008


V Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., je instalován plazmový reaktor PLASGAS pro zplynování pevných organických látek a vitrifikaci anorganických látek s novým typem plazmatronu s hybridní stabilizací oblouku, který rovněž vyvinul a patentoval tento ústav. Vysoká účinnost plazmatronu se ověřila při pyrolýze organických látek. Pyrolýzou biomasy byl získán syntetický plyn s vysokým obsahem vodíku a CO a velmi nízkým obsahem CO2 a vyšších uhlovodíků.

číst dál


Pátek 11. dubna 2008Středa 9. dubna 2008Úterý 8. dubna 2008Neděle 6. dubna 2008


V diskuzi k článku o vesmírném lovu antičástic a antijader vznikajících i z anihilace neutralina si jeden čtenář povzdychl, že se nemůže vyznat ve všech těch už potvrzených i hypotetických částicích, které se objevují ve fyzikálních článcích. Proto jsem se pokusil o jejich přehled. Kolegům se už dopředu omlouvám za přílišné zjednodušení a nepřesnosti a čtenářům za přílišnou složitost a malou čtivost.


Pátek 4. dubna 2008Středa 26. března 2008Pondělí 24. března 2008Středa 19. března 2008Úterý 18. března 2008Sobota 15. března 2008


„Ať jakkoli jsme zaujati dneškem, ať jakkoli jsme myšlenkami, city i činy zakotveni v přítomnosti, nic to nemění na faktu, že tvoříme pospolitost též s dědy a pradědy, jedna země a jedno dědictví nás pojí s lidmi dávno zpráchnivělými. Z mlhavých dálek věků se přes propast času klene most, jehož druhý pilíř tkví ve vzdálených dobách budoucích, a my po tom mostě kdesi uprostřed jdeme. Neseme si životem zkušenosti předchozích pokolení. Každý z nás v sobě chováme celá staletí, ba tisíciletí. A tak aniž si to uvědomujeme, jsme si blízko, velmi blízko s lidmi, které jsme nikdy nepoznali .“ Petr Hora: Toulky českou minulostí


Čtvrtek 13. března 2008


Toyota

Toyota už delší dobu zápasí s lithium-iontovými bateriemi. Podle ní dosud nejsou připravené na masové nasazení, které automobilka chystá teprve po roce 2010 v připravovaném plug-in hybridu. Přitom Mercedes-Benz a další automobilky už je používat začínají. Objevují se ale informace o tom, že japonská automobilka pracuje na nové generaci zinkové (zinc-air) baterie, která má lepší parametry než současné lithium-iontové. S jejím masovým zavedením počítá Toyota kolem roku 2020 jakožto součástí strategického plánu "Global Vision".

zdroj: puregreencars


Úterý 11. března 2008Pátek 7. března 2008


Dosavadní metody léčby nádorových onemocnění, chirurgická excise nádorů, chemoterapie a radioterapie (nebo jejich kombinace), jsou standardními terapeutickými postupy. Obě terapie využívají známé a ověřené účinky chemických látek a známých fyzikálních polí na živou tkáň. Jejich efektivita je závislá na řadě faktorů, především na typu nádoru a stádium jeho progrese. Některé nádory však vykazují rezistenci jak k chemoterapii, tak i k radioterapii, jako je tomu např. u lidského maligního melanomu.

číst dál