233 článků s nálepkou fyzika


Středa 16. ledna 2008


Agentury přinesly nedávno stručnou zprávu o výzkumu fyziků z Technologického ústavu v americkém Massachusetts, kterým se podařilo rozsvítit žárovku, aniž by potřebovala připojení drátem k síti. Energie pro vlákno žárovky se přenášela bezdrátově. Není to nový objev. Na tomto základě prováděl své nadějné pokusy už před sto lety slavný Nikola Tesla. S Michaelem a jeho fyzikářským kolegou doc. Zdeňkem Drozdem si vysvětlíme podstatu bezdrátového přenosu energie „na dálku“ a potíže, které technici musejí překonat, abychom časem mohli bezdrátově třeba nabíjet své vybité mobily …


Pátek 11. ledna 2008Středa 9. ledna 2008


Nutno přiznat, že to byla dlouhá cesta, na jejímž počátku stáli starořečtí atomisté Leukippos z Míletu (5. stol. př. n. l.) a Démokritos z Abdér (460? - 370 př. n. l.), na konci pak anglický učenec John Dalton (1766 - 1844), jenž roku 1808 zformuloval atomovou hypotézu, která byla posléze přijata a na ní začala budovat své teorie moderní věda. Řečtí atomisté byli občas připomínáni, ale obvykle to tím končilo. Dnes se soudí, že jejich vliv na formování korpuskulárních představ byl v podstatě zanedbatelný.


Úterý 8. ledna 2008Pondělí 7. ledna 2008Úterý 1. ledna 2008Pondělí 31. prosince 2007Pátek 28. prosince 2007


V ohnisku pozornosti Michaelova experimentu bude tentokrát nenápadná, přesto velice zvláštní sloučenina – nasycený vodný roztok octanu sodného. Tato látka nám ukáže, jak se její skupenství dokáže doslova na dotek špičky prstu měnit z kapalného na pevné. Krystalizuje před očima. Michael samozřejmě podá stručné a přehledné vysvětlení.


Čtvrtek 27. prosince 2007Pátek 21. prosince 2007


Kniha se stala světovým bestsellerem a byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků. Jeden z nejvýznamnějších vědců současnosti, britský matematik a astrofyzik Stephen Hawking, v ní odpovídá na otázky jako: Jaká je povaha prostoru a času? Kde se vzal vesmír a kam směřuje? Co se stane astronautovi v černé díře? Do češtiny přeložil Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR. Knihu vydalo nakladatelství Dokořán ve spolupráci s nakladatelstvím Argo. Další informace o publikaci na http://www.nva.cz.


Úterý 18. prosince 2007Pondělí 17. prosince 2007Úterý 11. prosince 2007Pátek 7. prosince 2007


Jeden z největších myslitelů starověku, Archimédés, zemřel už 200 let př. n. l. Přesto se teprve teď podařilo najít část jeho rozsáhlého díla. Kniha obsahující jeho texty je ale přepsaná jiným textem a obrázky. Rozluštit původní text je téměř detektivní práce, ke které je zapotřebí i služeb urychlovače částic.


Úterý 27. listopadu 2007


Pod pojmem refrigerace rozumíme veličinu charakterizující ztráty tepla z těles nebo termický komfort člověka a zvířat. Refrigerace je množství tepla odebrané jednotce plochy za jednotku času a vyjadřujeme jí v mega joulech na metr čtvereční za sekundu (mJ/cm2/s). Přitom termický komfort je tepelná pohoda, kdy se člověk v daném prostředí při dané činnosti cítí příjemně a není mu ani horko ani chladno.

Copak se asi skrývá na povrchu? To zajímá hlavně odborníky při výrobě čipů, kteří si ověřují kvalitu výrobního postupu. Zajímá to ale i astronomy, kteří chtějí určit původ meteoritu. Nebo to potřebují vědět technologové jaderných elektráren. Povrch trubek chladicího okruhu prozradí, kdy je třeba okruh vyměnit a předejít tak možné havárii. Jedním z nejdokonalejších způsobů, jak zjistit a změřit chemické složení povrchu, je supercitlivá metoda zvaná SIMS (hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů), kterou v současné době jako jediní u nás používají na katedře fyziky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Pomocí papírové krabice, ruličky od toaletního papíru, lepicí pásky a starého cédéčka si tentokrát Michael sestrojí svůj domácí spektroskop. Spektroskop je zařízení, které umožňuje zjistit, z jakých látek se skládají nejrůznější předměty. Využívá skutečnosti, že různé prvky vyzařují různé světlo. Pokud určitou látku vložíme do plamene nebo jí necháme procházet elektrický proud, rozzáří se. Toto světlo se pak rozloží na jeho jednotlivé barevné složky a z něj můžeme zjistit prvky díky jasným čarám, které vidíme ve spektroskopu.


Čtvrtek 22. listopadu 2007Středa 21. listopadu 2007Pondělí 19. listopadu 2007Sobota 17. listopadu 2007


Biofyzikální ústav Akademie ved Ceské republiky, v. v. i.

Dovolujeme si Vás pozvat

na TISKOVOU KONFERENCI, která predstaví velký projektový zámer Akademie ved CR Stredoevropská
synchrotronová laborator - CESLAB

ve ctvrtek 22. listopadu v 11:00 h ve velkém prednáškovém sále Ústavu prístrojové techniky AV CR, v.v.i., Královopolská 147, Brno

Projekt Stredoevropské synchrotronové laboratore (CESLAB) pripravují jihomoravské ústavy

číst dál


Čtvrtek 15. listopadu 2007