198 článků s nálepkou historie

Posledním dílem se dostáváme do doby, kdy byly rakety obávanou zbraní a začínaly se tvořit první alespoň trochu reálné představy o letech do vesmíru. Proto si právě průkopníky v oblasti myšlenek letů do kosmu představíme a to právě v kontrastu s raketovou technikou. Můžeme se tedy plně zaměřit na počátky toho, co později vedlo k rychlému vývoji raketové techniky a již se alespoň zčásti odpoutat od raket, které byly zbraněmi. Ale to bohužel nejde úplně...


Úterý 11. prosince 2007Sobota 8. prosince 2007


"I když tento fakt nedokázali zatím etnografové vysvětlit, téměř všechny přírodní národy dbají na úpravu vlasů, někdy dokonce nesmírně pečlivou a časově náročnou. Její smysl často není jen v touze zkrášlit se, ale má i význam společenský nebo magický." Tak právě tak v Intimní historii PhDr. Vlastimila Vondrušky začíná kapitola věnovaná vlasům... a řeč o nich je také v aktuálním vydání magazínu Zrcadlo.


Pátek 7. prosince 2007


Jeden z největších myslitelů starověku, Archimédés, zemřel už 200 let př. n. l. Přesto se teprve teď podařilo najít část jeho rozsáhlého díla. Kniha obsahující jeho texty je ale přepsaná jiným textem a obrázky. Rozluštit původní text je téměř detektivní práce, ke které je zapotřebí i služeb urychlovače částic.


Středa 5. prosince 2007


Před necelými třemi týdny začala v Praze velká výstava věnovaná významné a rozporuplné postavě našich dějin. V zemi posedlé přesným vyjmenováváním titulů před i za jménem se sluší upřesnit, že onou postavou je hrabě Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, vévoda frýdlantský, meklenburský a zaháňský, generalissimus císařského vojska, admirál Oceánského a Baltského moře. Výstava rozhodně stojí za návštěvu, i když moje očekávání splnila jen napůl. Problém je zčásti v samotné expozici, zčásti právě v ...

V dobách středověku v Evropě neměly rakety na růžích ustláno. Vždyť samotný středověk byl spíše krokem zpátky a samotné rakety byly spíše ve stínu dělostřelectva. I přesto známe z této doby spoustu zajímavých řešení, například od takových géniú jako byl Leonardo da Vinci. Na počátku novověku se však raketám začalo dařit jako obávaným zbraním.


Úterý 4. prosince 2007


Druhého prosince jsme si připomněli výročí slavkovské "bitvy tří císařů". Jižní Morava tehdy byla svědkem střetu tří významných panovníků oné doby: císařů Napoleona I., Františka II. a cara Alexandra I. Napoleon Bonaparte potvrdil pověst neporazitelného vojevůdce a období napoleonských válek tak skončilo až o deset let později porážkou francouzských vojsk u Waterloo nedaleko Bruselu spojeneckými armádami Pruska a Anglie.


Pondělí 3. prosince 2007Sobota 1. prosince 2007


Dnešní výlet do minulosti nás zavede do lazeben a k holičům, u nichž nejprve hrály prim pazourkové čepelky. Později se objevily nejstarší měděné nože a břitvy - doloženy je máme z počátku třetího tisíciletí před naším letopočtem ze starověkého Egypta a Indie. Ještě později se začaly vyrábět břitvy bronzové, železné a nakonec ocelové ....


Pátek 30. listopadu 2007Středa 28. listopadu 2007


Kosmonautika je od svých počátků neoddělitelně spjata s raketovou technikou. Jak totiž víme, právě prostředek zvaný raketa je jediný, který dokáže naše zařízení vynést ze zemského povrchu až za hranice naší atmosféry. Dějiny raket však nezačínají v dějinách novověku, ale za poznání jejich příběhu se musíme vrátit až do starověku, do Číny.


Úterý 27. listopadu 2007Pondělí 26. listopadu 2007