61 článků s nálepkou lékařská technika


Středa 29. července 2009Čtvrtek 2. července 2009Středa 1. července 2009Úterý 30. června 2009Pátek 19. června 2009Úterý 12. května 2009


V roce 1999 proběhly sdělovacími prostředky zprávy o novém telekomunikačním zařízení Orecchio společnosti Tidal Wave Communications. Slibovaly „telepatickou výměnu dat přes internet“. Základem Orecchia byl bezdrátový přístroj připevněný k uchu, který dálkově snímal mozkové vlny, digitalizoval je a následně je odesílal po internetu adresátům ve formě e-mailu.


Pondělí 11. května 2009


Mozog – zložitý a tajomný svet. Riadiace a poznávacie centrum. Ako sa v ňom spracúvajú vnemy a podnety? Kde v ňom sídlia ktoré emócie? Zmysly? Ako sa rozhodujeme? Aj na tieto otázky hľadajú vedci odpoveď pomocou funkčnej magnetickej rezonancie - fMRI. Je to moderný progresívny nástroj na nepriamy výskum mozgových funkcií. Neraz vyžaduje veľké série experimentov, pričom každé trojrozmerné zobrazenie mozgu pomocou fMRI poskytuje množstvo údajov. Výsledkom sú veľké súbory dát, ktoré je nutné spracovať pomocou štatistiky. A to je ďalší pracovný nástroj. Matematický. A ako s každým pracovným nástrojom, aj s tým štatistickým je nevyhnutné vedieť správne narábať. Ako však odhalili posledné mesiace, to nezvládajú ani mnohí renomovaní neurovedci. A tak vo viacerých prípadoch platí, že o čo sú výsledky ich výskumov na prvý pohľad presvedčivejšie, o to sú na pohľad druhý nedôveryhodnejšie.


Čtvrtek 2. dubna 2009Středa 1. dubna 2009