361 článků s nálepkou sluneční soustava


Úterý 29. ledna 2008


Astronomové na celém světě pozorovali úžasnou a ne příliš častou změnu v Jupiterově atmosféře – dvě obrovské bouře na jeho severní polokouli. Mohutné oblačné víry, které se při bouři vytvořily, se pohybovaly rychleji než kterékoliv další úkazy v atmosféře Jupiteru. A v mracích za sebou zanechávaly červené brázdy.


Pondělí 28. ledna 2008Sobota 26. ledna 2008Čtvrtek 24. ledna 2008Středa 23. ledna 2008


NASA zveřejnila první barevný snímek povrchu Merkuru. Ale člověk by takto detaily povrchu planety nikdy neviděl - obraz ve falešných barvách byl pořízen „seskládáním“ obrazových sekvencí získaných pomocí 11 různých filtrů kamerového systému MDIS (Mercury Dual Imaging Systém) na palubě sondy MESSENGER.


Úterý 22. ledna 2008Pátek 18. ledna 2008Čtvrtek 17. ledna 2008


O planetě Merkur v příštích letech hodně uslyšíme. Letí k ní totiž americká sonda MESSENGER a můžeme se jistě těšit na celou řadu objevů. Tuto nejmenší, nejhustší a Slunci nejbližší planetu, totiž ještě žádná sonda tak důkladně nestudovala. MESSENGER byl u Merkuru poprvé minulý týden..

Tak jsme se dočkali! Planetární geologové dnes mohou konečně nahlédnout na část polokoule planety Merkur, kterou sonda Marinner 10 při svých průletech v letech 1974 a 1975 nevyfotografovala. Na snímku, který pořídila sonda Messenger při svém prvním těsném průletu 14. ledna 2008, je vidět úžasný planetární svět.


Středa 16. ledna 2008


Donedávna byla jedinou kosmickou sondou, zkoumající Merkur nejbližší planetu od Slunce americká sonda Mariner 10. Byla vypuštěna 3. 11. 1973. Po gravitačním manévru při průletu kolem Venuše (5. 2. 1974) sonda absolvovala tři průlety kolem Merkuru (29. 3. 1974, 21. 9. 1974 a 16. 3. 1975). Průlety se uskutečnily vždy nad stejnou polokoulí Merkuru, takže sonda mohla vyfotografovat méně než jednu polovinu povrchu planety.


Úterý 15. ledna 2008Pondělí 14. ledna 2008Neděle 13. ledna 2008Pátek 11. ledna 2008