Hurikán v lahvi a ohnivé tornádo

Globální klimatické změny vedou ke stále větším meteorologickým extrémům, jako jsou například i hurikány. Michael vysvětlí, jak tyto tropické cyklony vznikají a předvede jejich fyzikální podstatu v lahvi. Lesní požáry jsou zase způsobeny dlouhými obdobími sucha a představují další projev klimatických změn. Michael ukáže, proč se tyto ohně tak rychle šíří a doslova „přeskakují“ ze stromu na strom.