Hypotéza efektivního kódování

Princip efektivního kódování, tedy vývojové přizpůsobení smyslových neuronů přirozenému prostředí, byl dříve zkoumán pouze pro zrak a sluch. Hypotéza efektivního kódování pro případ čichu, pak byla potvrzena teprve nedávno.