Integrovaný registr znečišťování zpřístupnil údaje za rok 2006

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) zveřejnilo údaje o emisích a přenosech vybraných znečišťujících látek za rok 2006. Hlášení podalo celkem 1027 provozoven. Více viz Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ)