Intimní historie - hygiena

Z pravěku se žádné doklady o celkové hygieně nezachovaly. Zato o nejvyspělejších zemích starověku víme poměrně dost. Tehdejší civilizace samozřejmě představovaly špičku v rámci dobové životní úrovně. Nejstarší dochované archeologické nálezy i písemná svědectví vypovídají o vysoké úrovni péče o vlastní tělo. A právě péči o čistotu těla coby historickému tématu se PhDr. Vlastimil Vondruška věnoval s Adrianou Krobovou v dalším díle seriálu Intimní historie.