Invazní rostliny se dokáží zbavit původních parazitů

Rostlinné invaze jsou nejnebezpečnější v prostředí bohatém živinami a dalšími zdroji, které je nejčastěji vytvářeno lidskou činností.