Kdy je nádor dědičný - 2. část

Kdy je nádor dědičný? V úvodu prvního dílu toho článku byla zmíněna jedna z nových událostí, kterou je narození dítěte (holčičky) „bez genu pro rakovinu prsu". Alespoň tímto způsobem byla událost prezentována v řadě sdělovacích prostředků - nutno říci, že trochu...