61 článků s nálepkou lékařská technika


Středa 29. července 2009Čtvrtek 2. července 2009Středa 1. července 2009Úterý 30. června 2009Pátek 19. června 2009Úterý 12. května 2009


V roce 1999 proběhly sdělovacími prostředky zprávy o novém telekomunikačním zařízení Orecchio společnosti Tidal Wave Communications. Slibovaly „telepatickou výměnu dat přes internet“. Základem Orecchia byl bezdrátový přístroj připevněný k uchu, který dálkově snímal mozkové vlny, digitalizoval je a následně je odesílal po internetu adresátům ve formě e-mailu.


Pondělí 11. května 2009


Mozog – zložitý a tajomný svet. Riadiace a poznávacie centrum. Ako sa v ňom spracúvajú vnemy a podnety? Kde v ňom sídlia ktoré emócie? Zmysly? Ako sa rozhodujeme? Aj na tieto otázky hľadajú vedci odpoveď pomocou funkčnej magnetickej rezonancie - fMRI. Je to moderný progresívny nástroj na nepriamy výskum mozgových funkcií. Neraz vyžaduje veľké série experimentov, pričom každé trojrozmerné zobrazenie mozgu pomocou fMRI poskytuje množstvo údajov. Výsledkom sú veľké súbory dát, ktoré je nutné spracovať pomocou štatistiky. A to je ďalší pracovný nástroj. Matematický. A ako s každým pracovným nástrojom, aj s tým štatistickým je nevyhnutné vedieť správne narábať. Ako však odhalili posledné mesiace, to nezvládajú ani mnohí renomovaní neurovedci. A tak vo viacerých prípadoch platí, že o čo sú výsledky ich výskumov na prvý pohľad presvedčivejšie, o to sú na pohľad druhý nedôveryhodnejšie.


Čtvrtek 2. dubna 2009Středa 1. dubna 2009Čtvrtek 19. března 2009Pondělí 16. března 2009


Člověka už několik staletí – od okamžiku, kdy Holanďan van Loewenhook vynalezl mikroskop – přitahuje pronikání do mikrosvěta živé i neživé hmoty. V tomto vydání budete mít jedinečnou možnost zblízka se podívat do jádra jediné buňky. Spolu s našimi molekulárními genetiky budeme odhalovat, jak je v něm uložena obří molekula DNA i jak probíhá její čtení během buněčného dělení. Poznáte přitom i supertechniku nejdokonalejšího elektronového mikroskopu u nás, který tyto výpravy do mikrosvěta umožňuje. Odhalíme i zákulisí mikroskopů samotných. Při návštěvě jejich výrobce uvidíte, jak se špičkové mikroskopy konstruují a vyrábějí.


Pondělí 2. března 2009


Chov hospodářských zvířat je průmyslovým odvětvím se vším, co k tomu patří – tedy také s nejmodernějšími technologiemi. Přihlíží se k jeho efektivnosti, ale v současné době také k zajištění podmínek co nejpřirozenějších pro chovaná zvířata. Jednou z metod, kterou používají ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, je termografie. Ta umožňuje nejen vytvořit co nejpřirozenější podmínky pro ustájení různých druhů a plemen skotu, ale také například optimalizovat proces automatického dojení. Seznámíme se také s využitím rychloběžné kamery, která odhaluje z chování domácího skotu to, co zůstává lidskému oku skryté.


Pondělí 16. února 2009Středa 4. února 2009Pondělí 26. ledna 2009


Stanovit správnou diagnózu včas často znamená rozdíl mezi životem a smrtí. Jednou z metod, která umožní rychle a přesně ukázat umístění a velikost nádoru, je pozitronová emisní tomografie. Ta však vyžaduje přípravu radioaktivních kontrastních látek, které se na nádor naváží a pak při vyšetření zobrazí. Radioaktivní látka však rychle ztrácí svou aktivitu – za pouhé dvě hodiny se jí rozloží polovina. Po delší době by už byla neúčinná. Proto specialisté nesmějí ztratit ani minutu. Pokud se jim nepodaří dodat látku, zpozdí se vyšetření pacienta a tedy i léčba a úleva od bolesti.


Úterý 20. ledna 2009


Do tělocvičen, rehabilitačních zařízení i domovů důchodců vtrhává zcela nová metoda zlepšování kondice pomocí vibračních posilovacích strojů. Užívají je slečny, které si chtějí zlepšit postavu, sportovci, kteří zvyšují svou výkonnost, i pacienti, kteří ulevují svým revmatickým bolestem, nebo chtějí zabránit osteoporóze. Skutečně jsou přístroje tak účinné? Jak vlastně fungují? A jaké mají přednosti oproti cvičení v běžných posilovnách?


Pondělí 19. ledna 2009Středa 14. ledna 2009Středa 17. prosince 2008Úterý 2. prosince 2008Čtvrtek 27. listopadu 2008Úterý 25. listopadu 2008Čtvrtek 13. listopadu 2008


Mizeni vrasek po aplikaci svetlaVýzkumníci z německé univerzity v Ulmu zjistili, že dlouhodobá aplikace světelného záření o správné vlnové délce může vyhlazovat vrásky. V budoucnu by tak mohla světelná terapie nahradit aplikaci botoxu a další kosmetické zákroky.

Vědci použili přístroj WARP 10, který je osazený LED vyzařujícími světlo se střední vlnovou délkou 670nm (tmavě červená). Testovací subjekt pak podstupoval pravidelné terapie, kdy mu byla ozařována plocha o velikosti 10 centimetrů čtverečních. První viditelné výsledky se dostavily po devíti týdnech a výrazného efektu bylo dosaženo po deseti měsících. Po této době byly vrásky méně hluboké a rovněž se zkrátila jejich délka. Pokožka se celkově jevila mladší a pružnější.

Ozařování viditelným světlem se ve zdravotnictví používá již desítky let, zvláště pro urychlení hojení zranění. Světlo proniká hluboko do kůže, zvyšuje prokrvení a blahodárně působí na podpovrchové tkáně. Samotnému fyzikálně-chemickému principu tohoto jevu však vědci zatím plně nerozuměli.

Zpráva vědeckého týmu z Ulmu odhalila, že pronikající světlo mění molekulární strukturu elastinu - proteinu, který zajišťuje elasticitu kůže, srdce, cév a dalších tělesných orgánů. Obrazně řečeno světlo z elastinu odstraňuje ty molekuly vody, které jsou zodpovědné za ztrátu jeho pružnosti. Odstraněním těchto molekul se elasticita obnoví a vrásky se vyhladí.

Vědci očekávají, že na základě jejich výzkumu bude možné založit i hloubkové omlazovací programy.

Zdroj: ledsmagazine.com a Crystal Growth & Design magazine