"Lepší být trochu churav, ale šťasten..."

Prof. Vladimír Vondráček byl významnou osobností prvorepublikové psychiatrie. Podle kolegů to byl jeden z posledních polyhistorů mezi akademiky. Jaký význam má Vladimír Vondráček pro současnou psychiatrii?