Ľuďom rastú srdcové bunky!

Na dlho nezodpovedanú otázku, či sa ľuďom počas života tvoria nové srdcové bunky, alebo sa rodíme s presne stanoveným množstvom, už poznáme odpoveď