NASA a Cisco budou monitorovat změny klimatu

Celkové investice NASA do sledování stavu Země a výzkumu změn klimatu převyšují investice všech ostatních států světa dohromady.