Neolitické sídliště u Stonehenge

V blízkosti slavného Stonehenge archeologové objevili zatím největší pozůstatky neolitického osídlení, jaké kdy byly v severní Evropě objeveny.