Nový, miliónkrát efektívnejší spôsob manipulácie so svetlom

Vedci objavili nový spôsob narábania so svetlom, ktorý je miliónkrát efektívnejší ako predchádzajúce metódy.