Nový protein buněčného dělení arzenálem v boji s rakovinou

Telomery jsou dlouhé úseky opakujících se sekvencí nukleotidů na konci každého chromozomu, které neobsahují informaci pro žádný protein. Slouží jako hraniční oblasti a jasně určují, kde jednotlivé chormozomy začínají a kde končí. Telomery mají zvláštní...