Rada vlády se zabývala problematikou klimatu a zveřejnila hodnocení vybraných výsledků podle Metodiky 2017+

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 27. září 2019 sešla ve Strakově akademii na pravidelném zasedání. K hlavním bodům jednání patřily opět agenda zavádění Inovační strategie ČR 2019-2030, implementace Metodiky hodnocení 2017+ a dále mj. volba odborníků do nově ustavené Komise pro problematiku klimatu. Z řešených úkolů a cílů... ...