Rakety: od středověku po novověk

V dobách středověku v Evropě neměly rakety na růžích ustláno. Vždyť samotný středověk byl spíše krokem zpátky a samotné rakety byly spíše ve stínu dělostřelectva. I přesto známe z této doby spoustu zajímavých řešení, například od takových géniú jako byl Leonardo da Vinci. Na počátku novověku se však raketám začalo dařit jako obávaným zbraním.