Retrográdní analýza: Neviditelná figurka

Na víkend ještě jedna retrográdní analýza. Úloha se v tomto případě řeší pomocí rekonstrukce předcházejícího průběhu partie.