Robot se může naučit číst

Konstruktéři robotů naučili své výtvory opracovávat nejsložitější objekty, orientovat se v okolí, řešit teoretické i praktické úkoly. Avšak nechali roboty být pouhými analfabety.